03-26

 • 05:00
  Ном хурах цаг
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Орк МУСК
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:20
  Эрдэмт хүн улсын баялаг
 • 09:50
  Гарц нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Мон робот нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Утсан хүүхэлдэй" ОАУСК /97.98-р анги/ давталт
 • 12:00
  Анализ мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  Бодлын хулгайч МУСК
 • 15:00
  Оддын хаан нэвтрүүлэг
 • 15:55
  Итгэл МУСК
 • 17:20
  Бөхийн тойм нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:30
  Megaball лотерей - тохирол
 • 21:00
  After school club нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Утсан хүүхэлдэй" ОАУСК /99.100-р анги/
 • 23:00
  Анализ мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 00:05
  Тагнуулч аав МУСК
 • 01:45
  "Будда" айлдвар сургаал

03-27

 • 06:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:20
  Дорнын зурлага
 • 07:30
  Анализ мэдээллийн тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Ном хурах цаг
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /35-р анги/-давталт
 • 10:30
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү /18-р анги/-давталт
 • 11:30
  Гарц нэвтрүүлэг давталт
 • 11:50
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /99.100-р анги/-давталт
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Том дөрвөн толгойт МУСК
 • 14:20
  АХА цэнгээнт нэвтрүүлэг-давталт
 • 15:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  К pop цаг
 • 16:00
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /36-р анги/
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Нууцлаг жүжү хүүхэлдэйн кино 19-р анги/
 • 21:00
  Хэлэлцэж шийдье нэвтрүүлэг
 • 21:40
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /101.102-р анги/
 • 23:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:05
  "Хар бороо" МУСК
 • 01:55
  "Будда" айлдвар сургаал

03-28

 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Том дөрвөн толгойт МУСК
 • 07:00
  Хэлэлцэж шийдье нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Ном хурах цаг
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /36-р анги/ давталт
 • 10:25
  Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги-давталт
 • 11:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /19-р анги/-давталт
 • 11:30
  Шимизүгийн цаг-давталт
 • 11:50
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /101.102-р анги/-давталт
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Том зургаан толгойт МУСК
 • 14:40
  Баярмагнайтай үдэш
 • 15:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  К pop цаг
 • 16:00
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /37-р анги/
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  Нууцлаг эр ОАУСК 2-р анги
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /20-р анги/
 • 21:00
  Сонгуулийн тогтолцоо - Намын санхүүжилт
 • 21:30
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /Төгсгөлийн 103-р анги/
 • 22:20
  Нууцлаг эр ОАУСК 2-р анги-давталт
 • 23:00
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:05
  Явуулын хүн МУСК

03-29

 • 01:50
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Том зургаан толгойт МУСК
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Ном хурах цаг
 • 10:00
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /37-р анги/ давталт
 • 10:25
  Нууцлаг эр ОАУСК 2-р анги-давталт
 • 11:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /20-р анги/
 • 11:30
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /103-р анги/-давталт
 • 12:10
  Баярмагнайтай үдэш
 • 12:30
  Ярьж буй хууль
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Том амжилт МУСК
 • 14:30
  Баярмагнайтай үдэш
 • 15:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  К pop цаг
 • 16:00
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /38-р анги/
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  Нууцлаг эр ОАУСК 3-р анги
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Megaball лотерей - тохирол шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 21:40
  Нууцын нууц ОАУСК /1-р анги/
 • 23:20
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:20
  Тоглоомын донтон МУСК

03-30

 • 02:00
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 06:15
  Дорнын зурлага
 • 06:20
  Том амжилт МУСК
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Ном хурах цаг
 • 10:00
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /38-р анги/ давталт
 • 10:25
  Нууцлаг эр ОАУСК 3-р анги-давталт
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /21-р анги/-давталт
 • 11:30
  Баярмагнайтай үдэш
 • 11:50
  Нууцын нууц ОАУСК /1-р анги/-давталт
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Том тоглоом: Гурван эрдэнийн эрэлд МУСК
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  К pop цаг
 • 16:00
  Эрүүл мэндийн цаг нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /39-р анги/
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  Нууцлаг эр ОАУСК 4-р анги
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  Дархлааны өрөөнд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Хэлэлцүүлэг
 • 21:40
  Нууцын нууц ОАУСК /2-р анги/
 • 23:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:05
  Элэг нэгтэн МУСК

03-31

 • 01:50
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 05:40
  Дорнын зурлага
 • 05:50
  Том тоглоом: Гурван эрдэнийн эрэлд МУСК
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Ном хурах цаг
 • 10:00
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /39-р анги/ давталт
 • 10:25
  Нууцлаг эр ОАУСК 4-р анги-давталт
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /21-р анги/-давталт
 • 11:30
  Баярмагнайтай үдэш
 • 11:50
  Нууцын нууц ОАУСК /2-р анги/-давталт
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Хөгтэй аялал МУСК
 • 14:25
  Мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлэг-давталт
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  К pop цаг
 • 16:00
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /40-р анги/
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  Нууцлаг эр ОАУСК 5-р анги
 • 18:00
  Монгол коммент нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Нууцлаг жүжү" хүүхэлдэйн кино /23-р анги/
 • 21:00
  Ярилцья даа
 • 21:40
  "Нууцын нууц" ОАУСК /3-р анги/
 • 23:20
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  "Хамтран амьдрагч" МУСК

04-01

 • 01:50
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Өвсоёлын товчоон
 • 07:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:30
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /36-40-р анги/
 • 09:30
  Ном хурах цаг
 • 10:00
  Шимизүгийн цаг
 • 10:20
  Хошин шог
 • 11:30
  "Нууцын нууц" ОАУСК /3-р анги/ давталт
 • 13:20
  Нууцлаг эр ОАУСК 1.2-р анги
 • 14:30
  Ээжийн дайсан МУСК 1.2-р анги
 • 17:30
  АХА цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Номын ертөнц нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Газар шим IPO
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  Гүндүүгүй яриа нэвтрүүлэг
 • 21:10
  Тэмүүжин жудо клуб
 • 21:45
  "Нууцын нууц" ОАУСК /4-р анги/
 • 23:10
  Арт гэр world tour
 • 23:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:30
  "247 градус" МУСК

04-02

 • 02:10
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 07:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Ном хурах цаг
 • 10:00
  Гарц нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Эрүүл мэндийн цаг нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Нууцын нууц" ОАУСК /4-р анги/ давталт
 • 12:00
  Анализ мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  Нууцлаг эр ОАУСК 3.4.5-р анги
 • 15:00
  Мон робот нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Давхар шок контент
 • 16:10
  Анхны харц МУСК
 • 17:20
  Мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Сэтгэлд гал байхад ... нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Газар шим IPO
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:30
  Megaball лотерей - тохирол
 • 21:10
  After school club нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Нууцын нууц" ОАУСК /5-р анги/
 • 23:00
  Анализ мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 00:05
  Шарга даага МУСК
 • 01:45
  "Будда" айлдвар сургаал

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2717:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги