03-26

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 07:35
  "Зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 08:45
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 09:00
  "Хаврын салхи" ОАК 12-14-р анги
 • 12:00
  "Яамми" шоу дугаар 6
 • 13:00
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 6-р анги
 • 14:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Баярмагнайтай үдэш" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Сүүн үйлдвэрлэл" баримтат кино
 • 17:00
  "Бужо" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Доктор нэмэх" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Флора" УСК
 • 20:50
  Моби Дээд Лигийн тойм
 • 21:10
  "Анухай" фитнесс шоу S1E6
 • 22:00
  "Хилийн шугам" УСК
 • 00:30
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 01:30
  Эфир хаана

03-27

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 07:05
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 07:35
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 07:55
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Флора" УСК
 • 09:40
  Бизнес толь
 • 10:10
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Юуайна" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Бизнес толь
 • 12:00
  "Анухай" фитнесс шоу S1E6
 • 13:00
  "Хилийн шугам" УСК
 • 15:20
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Моби Дээд Лигийн эргэн тойронд
 • 17:10
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Хаврын салхи" ОАК 15-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Зөвлөлдөж шийдье" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 22:00
  "Хамтдаа л байх юмсан" УСК
 • 00:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  "Хаврын салхи" ОАК 15-р анги
 • 02:30
  Эфир хаана

03-28

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:05
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 07:35
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "Зөвлөлдөж шийдье" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  Бизнес толь
 • 09:45
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хаврын салхи" ОАК 15-р анги
 • 11:00
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 12:30
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Бужо" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хамтдаа л байх юмсан" УСК
 • 15:20
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Эсрэг тэсрэг байдал" баримтат кино
 • 17:10
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Хаврын салхи" ОАК 16-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хар бороо" УСК
 • 00:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  "Хаврын салхи" ОАК 16-р анги
 • 02:10
  Эфир хаана

03-29

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:05
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 07:35
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:50
  Бизнес толь
 • 09:20
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хаврын салхи" ОАК 16-р анги
 • 11:00
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Моби Дээд Лиг:Өнөөдөр" тойм нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хар бороо" УСК
 • 14:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 15:45
  Моби Дээд Лигийн эргэн тойронд
 • 16:05
  "Бужо" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:25
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:50
  "Худал хуурмаг" ОАК 1-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Бүрэн Монгол" нэвтрүүлэг дугаар3
 • 21:20
  "Анухай" фитнесс шоу S1E7
 • 22:10
  "Хамгаалалтын пост" УСК
 • 00:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  "Худал хуурмаг" ОАК 1-р анги
 • 02:35
  Эфир хаана

03-30

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 07:45
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 08:15
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес толь
 • 10:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 1-р анги
 • 11:05
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  Бизнес толь
 • 12:15
  "Бүрэн Монгол" нэвтрүүлэг дугаар3
 • 13:00
  "Хамгаалалтын пост" УСК
 • 15:05
  "Анухай" фитнесс шоу S1E7
 • 16:05
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Эрэл" сурвалжилга
 • 17:50
  "Худал хуурмаг" ОАК 2-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  Моби Дээд Лигийн эргэн тойронд
 • 22:00
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Хамгаалагчид" УСК
 • 00:40
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:40
  "Худал хуурмаг" ОАК 2-р анги
 • 02:45
  Эфир хаана

03-31

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:05
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 07:35
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 08:10
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  Бизнес толь
 • 09:50
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 2-р анги
 • 11:05
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Бизнес толь
 • 13:00
  "Хамгаалагчид" УСК
 • 14:30
  Моби Дээд Лигийн эргэн тойронд
 • 14:45
  "Эсрэг тэсрэг байдал" баримтат кино
 • 16:15
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:50
  "Худал хуурмаг" ОАК 3-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Доктор нэмэх" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 7-р анги
 • 22:30
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 23:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  "Худал хуурмаг" ОАК 3-р анги
 • 01:40
  Эфир хаана

04-01

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:35
  Бизнес толь
 • 08:05
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 08:50
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Хаврын салхи" ОАК 15-16-р анги
 • 11:00
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Яамми" шоу дугаар 6
 • 12:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 7-р анги
 • 14:00
  "Доктор нэмэх" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  ШУУД: Моби Дээд Лиг: Ховд VS Улаанбаатар
 • 17:20
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  ШУУД: Моби Дээд Лиг: Би Си Эйч Лионс VS Улаанбаатар Сити
 • 20:20
  "Яамми" шоу дугаар 7
 • 21:20
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 8-р анги
 • 22:20
  "Моби Дээд Лиг:Өнөөдөр" тойм нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Халуухан ба өхөөрдөм" УСК
 • 02:00
  Эфир хаана

04-02

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Зэвүүн яриа" нэвтрүүлэг
 • 07:55
  "Халуухан ба өхөөрдөм" УСК
 • 09:55
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Хүнд хэрэгтэй хүн" ОАК 8-р анги
 • 11:30
  ШУУД: Моби Дээд Лиг: Төв Азарганууд-Төв Буганууд VS Хангарьд
 • 14:20
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  ШУУД: Моби Дээд Лиг: Хаан хүнс-Эрчим VS Хоромхон
 • 17:20
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  ШУУД: Моби Дээд Лиг: СП Фалконс VS Дэрэн
 • 20:20
  "Бужо" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 20:40
  "Нийслэл" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Анухай" фитнесс шоу S1E8
 • 22:10
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Моби Дээд Лиг:Өнөөдөр" тойм нэвтрүүлэг
 • 22:55
  "Хайрын тухай" УСК
 • 00:50
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 01:50
  Эфир хаана

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2718:00

МҮОНТ

“Мөнгөн мод” наадам /шууд/