07-04

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:55
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:25
  Цаг агаар
 • 08:30
  "Дүлий" УСК
 • 10:10
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:25
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын тэнгэртэй наадам" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Бүүний баавгай: Том тэсрэлт" УСК
 • 14:40
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Хонхор парк" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 17:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 18:10
  "Хүслийн өрөө" СОАК 13-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Тоонот 21" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Анухай фитнесс шоу" реалити шоу дугаар-9
 • 21:30
  "Сүлдэт баганы дэргэдээс" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хүслээ шивнэсэн нь" УСК
 • 23:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  "Хүслийн өрөө" СОАК 13-р анги
 • 01:10
  Эфир хаана

07-05

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:10
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:55
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:25
  Цаг агаар
 • 08:30
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 10:00
  "Хүслийн өрөө" СОАК 13-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:25
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын тэнгэртэй наадам" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хүслээ шивнэсэн нь" УСК
 • 14:30
  "Сүлдэт баганы дэргэдээс" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Анухай фитнесс шоу" реалити шоу дугаар-9
 • 16:00
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 16:15
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 18:10
  "Хүслийн өрөө" СОАК 14-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "СОР 17 Монголд" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Хайрын хот" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Код" МУСК
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  "Хүслийн өрөө" СОАК 9-р анги
 • 01:40
  Эфир хаана

07-06

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:10
  "СОР 17 Монголд" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:55
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:25
  Цаг агаар
 • 08:30
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Тоонот 21" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хүслийн өрөө" СОАК 14-р анги
 • 11:00
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын тэнгэртэй наадам" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Код" МУСК
 • 14:50
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Хайрын хот" нэвтрүүлэг
 • 16:15
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 18:10
  "Хүслийн өрөө" СОАК 15-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Хонхор парк" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Шинэ сэргэлт" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нууц амьтны хүрээлэн" УСК
 • 00:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 00:25
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:05
  "Хүслийн өрөө" СОАК 15-р анги
 • 02:05
  Эфир хаана

07-07

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:10
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:55
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:25
  Цаг агаар
 • 08:30
  "Шинэ сэргэлт" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 10:00
  "Хүслийн өрөө" СОАК 15-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Азын тэнгэртэй наадам" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Нууц амьтны хүрээлэн" УСК
 • 15:10
  "Хонхор парк" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Шинэ сэргэлт" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 18:10
  "Хүслийн өрөө" СОАК 16-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Арарат уулын авиралт" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Анухай фитнесс шоу" реалити шоу дугаар-10
 • 21:30
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2022" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Аймаар яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "Хүү" УСК
 • 01:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:50
  "Хүслийн өрөө" СОАК 16-р анги
 • 02:50
  Эфир хаана

07-08

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:10
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:55
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:25
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Арарат уулын авиралт" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Хүслийн өрөө" СОАК 16-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:25
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын тэнгэртэй наадам" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Тэсийн голын Монголчууд" УСК
 • 14:00
  "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2022" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Анухай фитнесс шоу" реалити шоу дугаар-10
 • 16:00
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 16:15
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 18:10
  "Дуудлага" ОАК 1-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Говийн хүү" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Гранд маршал хотхон" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Ардын эрх" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Терминал" УСК
 • 00:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  "Дуудлага" ОАК 1-р анги
 • 02:10
  Эфир хаана

07-09

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  Өчигдөрийн давталт
 • 08:15
  "Хүслийн өрөө" СОАК 13-14-р анги
 • 10:15
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 11:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:15
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Азын тэнгэртэй наадам" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Шинэ амьдрал" УСК
 • 14:45
  "Том дөрвөн толгой" МУСК
 • 15:50
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 16:10
  "Три" УСК
 • 18:00
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Спарк: Сансрын түүх" УСК
 • 20:10
  Бизнес толь
 • 20:30
  "Анухай фитнесс шоу" реалити шоу дугаар-11
 • 21:30
  "Шүтээн" УСК
 • 00:05
  "Цэвэр хуудас" УСК
 • 01:40
  Эфир хаана

07-10

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Цэвэр хуудас" УСК
 • 08:10
  "Хүслийн өрөө" СОАК 15-16-р анги
 • 10:10
  "Дуудлага" ОАК 1-р анги
 • 11:10
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:30
  "Азын тэнгэртэй наадам" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Сүүлчийн гэрч" УСК
 • 14:40
  "Том зургаан толгой" МУСК
 • 16:00
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 16:30
  "Анухай фитнесс шоу" реалити шоу дугаар-11
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Тэр биднийх" УСК
 • 19:40
  "Бүү март" МУСК
 • 21:50
  "Нисгэгчид" УСК
 • 00:30
  "Сайн хэрэг" УСК
 • 02:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги