10-20

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 36.37-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:50
  Теле хичээл 6-р анги - Физик
 • 12:10
  Теле хичээл 6-р анги - Хөгжим
 • 12:15
  Теле хичээл 6-р анги - Англи хэл
 • 12:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:40
  Таны гоо сайханд
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  "Гүнжийн залуу" 7 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:50
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:55
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:05
  "ТВ молл"
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:05
  "Дэлхийд нүүрлэсэн аюул"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Бизнес мэдээ
 • 18:50
  НИТХ
 • 19:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:15
  Сити резиденс - Өнөр бүл
 • 19:30
  "Гүнжийн залуу" 8 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:55
  Бизнес мэдээ
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр"
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 38-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:25
  Эфир завсарласан

10-21

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 37.38-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:40
  Теле хичээл 6-р анги - Биологи
 • 11:00
  Теле хичээл 6-р анги - Эрүүл мэнд
 • 11:20
  Теле хичээл 6-р анги - Монгол бичиг
 • 11:40
  "Гүнжийн залуу" 8 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:30
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:35
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:45
  Бизнес мэдээ
 • 14:00
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "ТВ молл"
 • 17:45
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:50
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:30
  Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэр технологийн парк
 • 19:30
  "Гүнжийн залуу" 9 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 39-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:25
  Эфир завсарласан

10-22

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 38.39-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 12:00
  Теле хичээл 6-р анги - Түүх
 • 12:20
  Теле хичээл 6-р анги - Дизайн технологи
 • 12:40
  Орон орны хоол
 • 12:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:05
  Азийн мэдээ
 • 13:30
  "Гүнжийн залуу" 9 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 15:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  Бизнес мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  Орон орны хоол
 • 18:45
  Бизнес мэдээ
 • 18:50
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 19:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:05
  Атга чулуу сөөм газар
 • 19:30
  "Гүнжийн залуу" 10 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Бизнес мэдээ
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 40-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:25
  Эфир завсарласан

10-23

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 39.40-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:30
  Таны хэрэглээнд
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:15
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 14:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:55
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:00
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:05
  "ТВ молл"
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  Бизнес мэдээ
 • 17:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Эрүүл амьдарцгаая эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:25
  Барилгын материалын худалдаа,үйлдвэр технологийн парк
 • 19:25
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:00
  "Гайхамшигт амьдрал" 41-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гүнжийн залуу" 6.7.8 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 03:00
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 03:05
  Эфир завсарласан

10-24

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Гайхамшигт амьдрал" 40.41-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:25
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 13:30
  "Цаг хөтөлбөрийн тойм"
 • 14:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:10
  Бизнес мэдээ
 • 14:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "ТВ молл"
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  "Харцагын хийморь халз барилдаан"
 • 18:30
  "Чак Хак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Гайхамшигт амьдрал" 42-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  "Бизнес мэдээ"
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гүнжийн залуу" 9.10 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:00
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 02:05
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2110:30

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /9/