03-26

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  Танд тустай агшин
 • 07:10
  "Монгол зурхай"
 • 07:15
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:20
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 08:00
  Дундад улс №17
 • 08:20
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 6-р анги
 • 08:30
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 11:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:45
  Өнөөдрийн аялал
 • 12:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:50
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 13:00
  Эх орны цэрэг яруу найргийн наадам
 • 15:00
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 15:30
  Тэрбумтан тохирол шууд
 • 16:30
  "Чак Хак" цэнгээнт танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:30
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Бөөрөө хайрлая
 • 18:10
  "Аз жаргалын шок" уран сайхны кино
 • 20:20
  Газар шим IPO
 • 20:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:30
  Тоймчдын сэдэв
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр" тойм
 • 21:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 21:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "Монгол сугалаа танилцуулга"
 • 23:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 23:40
  "Амьдралын тойрог" 9,10-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:10
  Эфир завсарласан

03-27

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Монгол зурхай
 • 07:15
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:20
  Дундад улс № 18
 • 07:45
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 08:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:25
  Бизнес мэдээ
 • 08:35
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 08:45
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 5-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:25
  "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 11:40
  "Амьдралын тойрог" 10-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Бизнес мэдээ
 • 13:35
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:40
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  Тэрбумтан тохирол шууд
 • 16:30
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 17:00
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 17:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 17:30
  Кидс тайм
 • 17:45
  Бизнес мэдээ
 • 17:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 18:10
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 6-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:20
  "Амьдралын тойрог" 11-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "Монгол сугалаа танилцуулга"
 • 23:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 01:00
  "Амьдралын тойрог" 11-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 02:20
  Эфир завсарласан

03-28

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Монгол зурхай
 • 07:15
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:20
  "Амьдралын тойрог" 11-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Бизнес мэдээ
 • 08:45
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 08:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 6-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:00
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 11:20
  "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 12:20
  Баярмагнайтай үдэш
 • 12:45
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Бизнес мэдээ
 • 15:30
  Тэрбумтан тохирол шууд
 • 16:30
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 17:00
  Кидс тайм
 • 17:15
  Зөвлөлдөж шийдье
 • 17:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:55
  Бизнес мэдээ
 • 18:00
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 18:10
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 7-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:20
  "Амьдралын тойрог" 12-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Газар шим IPO
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "Монгол сугалаа танилцуулга"
 • 23:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 01:00
  "Амьдралын тойрог" 12-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 02:20
  Эфир завсарласан

03-29

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Монгол зурхай
 • 07:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  "Амьдралын тойрог" 12-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:40
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 08:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 7-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:15
  Тоймчдын сэдэв
 • 12:00
  "Эрүүл амьдарцгаая-эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 12:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:45
  Кидс тайм
 • 12:55
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Бизнес мэдээ
 • 15:30
  Тэрбумтан тохирол шууд
 • 16:30
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 16:55
  Хак Чак цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:50
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:55
  Бизнес мэдээ
 • 18:00
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 18:10
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 8-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:20
  "Амьдралын тойрог" 13-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "Монгол сугалаа тохирол"
 • 23:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 01:00
  "Амьдралын тойрог" 13-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 02:20
  Эфир завсарласан

03-30

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Монгол зурхай"
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Амьдралын тойрог" 13-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:15
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 08:30
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 8-р анги
 • 08:40
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 12:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:35
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:20
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  Тэрбумтан тохирол шууд
 • 16:30
  "Монгол улсаа хөгжүүлье"ток шоу
 • 16:55
  Хак Чак цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:50
  Танд тустай агшин
 • 17:55
  Бизнес мэдээ
 • 18:00
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 18:10
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 9-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:20
  "Амьдралын тойрог" 14-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "Монгол сугалаа танилцуулга"
 • 00:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 02:00
  "Амьдралын тойрог" 14-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 03:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 03:20
  Эфир завсарласан

03-31

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Монгол зурхай"
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Амьдралын тойрог" 14-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:35
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 08:45
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 9-р анги
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:40
  Хүнс үйлдвэрлэл
 • 10:55
  Танд тустай агшин
 • 11:00
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 11:40
  Пента музык
 • 12:30
  Баярмагнайтай үдэш
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  Тэрбумтан тохирол шууд
 • 16:30
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 17:00
  Хак Чак цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:50
  Бизнес мэдээ
 • 17:55
  Танд тустай агшин
 • 18:00
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 18:10
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 10-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:20
  "Амьдралын тойрог" 15-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:50
  Газар шим IPO
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "Монгол сугалаа танилцуулга"
 • 23:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 01:00
  "Амьдралын тойрог" 15-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 02:20
  Эфир завсарласан

04-01

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 07:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:50
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 08:05
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:25
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 08:35
  "Чихэрхэн охин үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 08:45
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 6-р анги
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 12:20
  "Х хөтөлбөр"
 • 14:20
  Өнөөдрийн аялал
 • 15:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 15:30
  Тэрбумтан тохирол шууд
 • 16:30
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 17:00
  Эсгий туургатан
 • 17:35
  Танд тустай агшин
 • 17:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  "Эрүүл амьдарцгаая-эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Том 4 толгой" уран сайхны кино
 • 20:10
  "Монгол Улсаа Хөгжүүлье" ток шоу
 • 20:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:45
  "Өрнөл"
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 21:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 21:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 22:00
  "Монгол сугалаа танилцуулга"
 • 23:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 23:40
  "Амьдралын тойрог" 11.12.13-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 03:10
  Эфир завсарласан

04-02

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  Танд тустай агшин
 • 07:10
  "Монгол зурхай"
 • 07:15
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:20
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:40
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 08:00
  Дундад улс №19
 • 08:20
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S3 6-р анги
 • 08:30
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 11:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:35
  Өнөөдрийн аялал
 • 12:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 13:10
  "Ханш нээх өдөр" номын хурал
 • 13:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 14:00
  "Пента музык "
 • 14:55
  Эсгий туургатан
 • 15:30
  Тэрбумтан тохирол шууд
 • 16:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:35
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 17:00
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Анхаар дотор чимээгүй" уран сайхны кино
 • 19:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:00
  "Энэ цагийн дүр"
 • 20:30
  Тоймчдын сэдэв
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр" тойм
 • 21:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 21:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "Монгол сугалаа танилцуулга"
 • 23:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 23:40
  "Амьдралын тойрог" 14.15-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:10
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2717:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги