10-20

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнесийн амжилт
 • 10:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 42-р анги
 • 10:50
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 13:50
  "Топ спорт" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Бизнесийн амжилт
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 15:30
  12-р ангийн сурагчдад зориулсан теле хичээл Физик, Нийгэм судлал
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 19:20
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 19:50
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 20:00
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Зарын цаг
 • 21:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 43-р анги
 • 22:20
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:10
  "Элбэг дээл" МУСК

10-21

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 09:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 43-р анги
 • 09:50
  Бизнесийн амжилт
 • 10:20
  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан /шууд/
 • 13:10
  Зарын цаг
 • 13:20
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 13:30
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:00
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 14:30
  Бизнесийн амжилт
 • 15:00
  Зарын цаг
 • 15:10
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 15:20
  12-р ангийн сурагчдад зориулсан теле хичээл Англи хэл,Биеийн тамир,Дизайн зураг зүй, технологи
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:20
  DW Дэлхийн цаг:Дэлхийн түүх
 • 19:40
  Шийдэл-45
 • 20:00
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 21:30
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК төгсгөлийн 44-р анги
 • 22:20
  Зарын цаг
 • 22:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  "Толбот хивс" МУСК

10-22

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 09:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК төгсгөлийн 44-р анги
 • 09:50
  Бизнесийн амжилт
 • 10:20
  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан /шууд/
 • 13:30
  Зарын цаг
 • 13:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:10
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Бизнесийн амжилт
 • 15:00
  Зарын цаг
 • 15:10
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 15:20
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 15:30
  12-р ангийн сурагчдад зориулсан теле хичээл Монгол бичиг, Газар зүй
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:20
  Шийдэл-45
 • 19:40
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 19:50
  "Бидний нэг "нэвтрүүлэг Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн Артиллерийн дивизионы штабын дарга,ахмад Б.Махгал
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 21:30
  "Нэгэн дээвэр дор" ОАК 1-р анги
 • 22:20
  Зарын цаг
 • 22:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  "Үер" МУСК

10-23

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнесийн амжилт
 • 10:00
  "Нэгэн дээвэр дор" ОАК 1-р анги
 • 10:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 11:20
  "Ярьдаг мод" хүүхдийн жүжиг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 14:20
  Бизнесийн амжилт
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Цөмийн хаягдал" баримтат кино
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:50
  "Топ спорт" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 19:40
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 19:50
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Таны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 21:30
  "Нэгэн дээвэр дор" ОАК 2-р анги
 • 22:20
  Зарын цаг
 • 22:25
  "Намар нахиалсан мод" МУСК

10-24

 • 08:00
  Таны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 09:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнесийн амжилт
 • 10:00
  "Нэгэн дээвэр дор" ОАК 2-р анги
 • 10:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 11:20
  "Ингэх гээд байсан юм" МУСК
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 14:20
  Бизнесийн амжилт
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 14:55
  Симсала Грим-1 хүүхэлдэйн кино
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  "Улаан малгайт ба матрын нулимс" хүүхдийн жүжиг
 • 18:00
  IN TOUCH
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:50
  "Гурван торой" хүүхэлдэйн кино
 • 19:30
  "Бидний нэг "нэвтрүүлэг Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн Артиллерийн дивизионы штабын дарга,ахмад Б.Махгал
 • 20:10
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 20:20
  "Urban jeans" үзүүлж байна:Үндэсний үйлвэрлэгч нарын загварын шоу
 • 20:30
  Таны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 21:30
  "Нэгэн дээвэр дор" ОАК 3-р анги
 • 22:20
  Зарын цаг
 • 22:25
  "Нэг ангийн хоёр" МУСК

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2116:35

MovieBox

"Гар буу (Revolver)" УСК