03-26

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Түмэнд түгээе
 • 08:45
  Инженерийн цэргийн түүхэнд мөнхөрсөн хурандаа
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 20-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:30
  ТВ-Галерей
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 12:55
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Хүнсний хувьсгал
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Хунгийн сүүлчийн дуу МУСК
 • 16:30
  Түмэнд түгээе
 • 16:35
  Хошин өнцөг
 • 17:00
  Хүн чанар
 • 17:15
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 21-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Бид Монголчууд
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Тархи сэрэхүй
 • 20:30
  Татарын Дээрхий цуврал-7
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол эр хүн
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:35
  ТВ-Галерей
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Хубилай хааны зарлиг МУСК
 • 23:40
  Үнэгний ав ОАК 21-р анги
 • 00:25
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

03-27

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  Монголын зам
 • 08:25
  Хүнсний хувьсгал
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Бид Монголчууд
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 21-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Монгол эр хүн
 • 11:30
  Татарын Дээрхий цуврал-7
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Тархи сэрэхүй
 • 14:30
  Хүн чанар
 • 14:45
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:05
  Хубилай хааны зарлиг МУСК
 • 16:40
  Түмэнд түгээе
 • 16:45
  ТВ-Галерей
 • 17:05
  Хошин өнцөг
 • 17:35
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 22-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Иргэн таны эрх зүйн боловсролд шууд
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-1
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Эрүүл мэнд ба Мөнгө
 • 21:32
  Хүнсний хувьсгал
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Эцсийн зогсоол Э цэг МУСК
 • 00:00
  Үнэгний ав ОАК 22-р анги
 • 00:45
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

03-28

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Татарын Дээрхий цуврал-1
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Иргэн таны эрх зүйн боловсролд
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 22-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд ба Мөнгө
 • 11:32
  Хүнсний хувьсгал
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Номын нандин сахиус
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Эцсийн зогсоол Э цэг МУСК
 • 17:00
  Түмэнд түгээе
 • 17:05
  Хошин өнцөг
 • 17:30
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 23-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Tansagaa’s book club шууд
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-2
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Харах өнцөг
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:35
  ТВ-Галерей
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Тунгалаг тамир МУСК 1-р анги
 • 23:35
  Үнэгний ав ОАК 23-р анги
 • 00:20
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлана

03-29

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Таны мэдлэгт
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ТВ-Галерей
 • 09:20
  Хошин өнцөг
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 23-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:30
  Татарын Дээрхий цуврал-2
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Tansagaa’s book club шууд
 • 14:40
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Тунгалаг тамир МУСК 1-р анги
 • 16:35
  Түмэнд түгээе
 • 16:40
  Хошин өнцөг
 • 17:00
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:35
  ТВ-Галерей
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 24-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-3
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  ТВ-Клиник
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:35
  Бид Монголчууд
 • 22:00
  Тунгалаг тамир МУСК 2-р анги
 • 23:20
  Үнэгний ав ОАК 24-р анги
 • 00:05
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

03-30

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Таны мэдлэгт
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 24-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  ТВ-Клиник
 • 11:30
  Түмэнд түгээе
 • 11:35
  Татарын Дээрхий цуврал-3
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Бид Монголчууд
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Тунгалаг тамир МУСК 2-р анги
 • 16:20
  Түмэнд түгээе
 • 16:25
  Хошин өнцөг
 • 17:00
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:35
  ТВ-Галерей
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 25-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Угийн бичиг удмын сан
 • 19:30
  Хүнсний хувьсгал
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-4
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Харах өнцөг
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:35
  Бид Монголчууд
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Тунгалаг тамир МУСК 3-р анги
 • 23:30
  Үнэгний ав ОАК 25-р анги
 • 00:15
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

03-31

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Таны мэдлэгт
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Угийн бичиг удмын сан
 • 09:30
  Хүнсний хувьсгал
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 25-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:30
  Түмэнд түгээе
 • 11:35
  Татарын Дээрхий цуврал-4
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Бид Монголчууд
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Тунгалаг тамир МУСК 3-р анги
 • 16:30
  Түмэнд түгээе
 • 16:35
  Хошин өнцөг
 • 17:05
  Хүн чанар
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 26-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Өмнийн говийн түүхт хороо
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-5
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Бахархал
 • 21:42
  Түмэнд түгээе
 • 21:47
  Таны мэдлэгт
 • 22:00
  Автохим ХХК үзүүлж байна
 • 23:00
  Үнэгний ав ОАК 26-р анги
 • 23:45
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлана

04-01

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Таны мэдлэгт
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Өмнийн говийн түүхт хороо
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 26-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Бахархал
 • 11:46
  Татарын Дээрхий цуврал-5
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Хүн чанар
 • 14:50
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 15:05
  Түмэнд түгээе
 • 15:10
  Автохим ХХК үзүүлж байна
 • 16:10
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Монгол улсын гавьяат багш З.Бат-Эрдэнэ
 • 17:50
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 27-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Ил захидлын мөрөөр
 • 19:15
  Хүнсний хувьсгал
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  ТВ-Клиник
 • 20:30
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Харах өнцөг
 • 21:25
  Түмэнд түгээе
 • 21:30
  ТВ-Галерей
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Нар сарны зааг МУСК
 • 23:50
  Үнэгний ав ОАК 27-р анги
 • 00:35
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

04-02

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  Монгол улсын гавьяат багш З.Бат-Эрдэнэ
 • 08:35
  Түмэнд түгээе
 • 09:40
  Хүнсний хувьсгал
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 27-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:30
  ТВ-Галерей
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 12:55
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Хүнсний хувьсгал
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Нар сарны зааг МУСК
 • 16:50
  Түмэнд түгээе
 • 16:55
  Таны мэдлэгт
 • 17:00
  Хүн чанар
 • 17:15
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 28-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Саран тэнгэрт адистай наран мэт хүн
 • 20:30
  Түмэнд түгээе
 • 20:35
  Тархи сэрэхүй
 • 21:05
  Түмэнд түгээе
 • 21:10
  Монгол эр хүн
 • 21:40
  Түмэнд түгээе
 • 21:45
  Татарын Дээрхий цуврал-7
 • 22:00
  Хүний амь МУСК
 • 23:40
  Үнэгний ав ОАК 28-р анги
 • 00:25
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2717:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги