10-20

 • 07:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:50
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  +19 энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:15
  Нохдын ертөнц нэвтрүүлэг Оросын анч нохой Спаниель
 • 09:40
  Ром олон ангит кино 2-р бүлгийн төгсгөлийн10-р анги
 • 10:40
  Азын 10000 нэвтрүүлэг
 • 11:00
  7-р ангийн Монгол хэл Эх мал ба төл мал
 • 11:20
  8-р ангийн Нийгэм ахуйн баримжаа Яаралтай үед тусгай дугаарт дуудлага хэрхэн өгөх вэ?
 • 11:40
  9-р ангийн Математик Хувь процент
 • 12:05
  Аялгуут соёл шууд нэвтрүүлэг
 • 13:10
  Манай дэлгэцнээ
 • 13:20
  Азын 10 000 шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:10
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  АХ-ын 91 жилийн ойн баяр наадам
 • 17:00
  Бизнес хөтөч
 • 17:15
  Морин өртөө нэвтрүүлэг 7-р хэсэг
 • 18:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Даяаршлын эрин үед ондооших нь 2-р хэсэг
 • 18:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  Дэлхийд нүүрлэсэн аюул
 • 19:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:50
  Өв соёл нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Азын 10 000 шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:10
  Нохдын ертөнц нэвтрүүлэг Кавказ овчарк
 • 22:40
  Куантико бааз олон ангит кино 1-р анги
 • 23:40
  Азын 10 000 нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Бизнес хөтөч
 • 00:15
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:55
  Эфир завсарласан

10-21

 • 07:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:50
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Гайхамшигт санаанууд
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:15
  Нохдын ертөнц нэвтрүүлэг Кавказ овчарк
 • 09:40
  Куантико бааз олон ангит кино 1-р анги /давталт/
 • 10:40
  Азын 10000 нэвтрүүлэг
 • 11:00
  1-р ангийн Нийгэм ахуйн баримжаа Амны хөндийн ариун цэвэр, шүдээ зөв угааж сурах
 • 11:22
  2-р ангийн Математик 20 дотор нэмэх, хасах үйлдэл гүйцэтгэх
 • 11:45
  3-р ангийн Монгол хэл Эхээс уншсан зүйлээ дарааллын дагуу уншиж, бичих
 • 12:10
  Аялгуут соёл шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Даяаршлын эрин үед ондооших нь 2-р хэсэг /давталт/
 • 13:20
  Азын 10 000 шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:10
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  “Жавхлант шарга - 2016” доод 3 нас
 • 17:00
  Бизнес хөтөч
 • 17:15
  Морин өртөө 8-р хэсэг
 • 18:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Эдийн засгийн цаг шууд нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Зураглал
 • 19:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:55
  Манай дэлгэцнээ
 • 20:00
  Азын 10000 шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 22:30
  Манай дэлгэцнээ
 • 22:40
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р анги
 • 23:40
  Азын 10000 нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Бизнес хөтөч
 • 00:15
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:55
  Эфир завсарласан

10-22

 • 07:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:15
  Өв соёл нэвтрүүлэг
 • 09:35
  Куантико бааз олон ангит кино 2-р анги /давталт/
 • 10:40
  Азын 10000 нэвтрүүлэг
 • 11:00
  4-р ангийн Математик 500 хүртэл тооны нэмэх, хасах үйлдэл гүйцэтгэх
 • 11:22
  5-р ангийн Нийгэм ахуйн баримжаа Зэрлэг амьтад
 • 11:48
  6-р ангийн Монгол хэл Эхээс жинхэнэ нэрийг таньж ялгах
 • 12:15
  Аялгуут соёл шууд нэвтрүүлэг
 • 13:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:20
  Азын 10 000 шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:10
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Архангай аймгийн бүс /2019 он/
 • 17:00
  Бизнес хөтөч
 • 17:15
  Морин өртөө 8-р хэсэг /давталт/
 • 18:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:30
  Би уран бүтээлч нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Сувд нэвтрүүлэг Ц.Түмэнжаргал
 • 20:00
  Азын 10000 шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:10
  +19 нэвтрүүлэг
 • 22:40
  Куантико бааз олон ангит кино 3-р анги
 • 23:40
  Азын 10 000 нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Бизнес хөтөч
 • 00:15
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:55
  Эфир завсарласан

10-23

 • 07:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:15
  Аялагч эр нэвтрүүлэг 6-р хэсэг
 • 10:40
  Азын 10000 нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Модель охин Баримтат кино
 • 12:15
  Сувд нэвтрүүлэг Ц.Түмэнжаргал
 • 13:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:20
  Азын 10 000 шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:00
  Эрүүл мэндийн цаг шууд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Хэнтий аймгийн зүүн бүсийн уралдаан 2016 он
 • 17:00
  Бизнес хөтөч
 • 17:15
  Мэдлэгтэй дэлгэц хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Өв соёл нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Expert talk
 • 18:30
  Энгийн бус зүйлс Калашниковын автомат
 • 19:00
  Бэхээр амилсан Бүлээн сэтгэл нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:40
  Дэлхийн алдартнууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Азын 10000 шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 22:10
  Хүний заяа нэвтрүүлэг А.Цэгмид /МУГЖ/
 • 23:40
  Өс хонзон Уран сайхны кино
 • 02:05
  Азын 10 000 нэвтрүүлэг
 • 02:25
  Бизнес хөтөч
 • 02:40
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 03:20
  Эфир завсарласан

10-24

 • 07:50
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 08:30
  Мэдлэгтэй дэлгэц хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бизнес хөтөч
 • 09:10
  Энгийн бус зүйлс Калашниковын автомат
 • 10:40
  Азын 10000 нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Хүний заяа нэвтрүүлэг А.Цэгмид /МУГЖ//давталт/
 • 12:30
  Куантико бааз олон ангит кино 3-р анги
 • 13:20
  Азын 10 000 шууд нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Expert talk
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  Эрүүл мэндийн цаг нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:00
  Шилдэг бүтээн байгуулалт Баримтат кино
 • 17:00
  Бизнес хөтөч
 • 17:15
  Содурлан Хүүхэд танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Дэлхийн шилдэг уралдаан
 • 18:00
  Загварын ертөнц нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Өв соёл Миний дуртай бүтээл
 • 18:40
  Эдийн засгийн цаг нэвтрүүлэг /Давталт/
 • 19:20
  Сонирхогчдын клуб нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 20:00
  Азын 10000 шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Цаг үе мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 22:10
  Мориор амилсан Монгол заяа нэвтрүүлэг МУМУ Ц.Доржсүрэн
 • 23:10
  Гэрлэлт бол солиорол Уран сайхны кино
 • 01:00
  Азын 10 000 нэвтрүүлэг
 • 01:20
  Бизнес хөтөч
 • 01:35
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2110:30

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /9/