03-26

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 66-75-р анги
 • 08:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 20-р анги
 • 09:50
  Монгол дархлаа: Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 10:50
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 12:20
  Сохор болзоо МОАК 69,70-р анги
 • 14:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:10
  Алга болсон шөнө /The Vanished/ УСК
 • 16:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Бөөрөө хайрлая
 • 17:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 76-80-р анги
 • 17:40
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 18,19,20-р анги
 • 19:00
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 19:30
  Японыг бурхан ивээг /Pray for Japan/ Баримтат кино
 • 21:20
  Wo & Man Vibe
 • 22:00
  Танхай бөө /Man of edge/ УСК
 • 00:20
  Манай дэлгэцнээ

03-27

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Хатуужил сахихуй Нүгнай 1-р хэсэг
 • 08:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 76-80-р анги
 • 09:50
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 20-р анги
 • 10:50
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 10:55
  Японыг бурхан ивээг /Pray for Japan/ Баримтат кино
 • 12:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 13:00
  Сохор болзоо МОАК төгсгөлийн 70-р анги
 • 13:55
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:05
  Танхай бөө /Man of edge/ УСК
 • 16:25
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 81-83-р анги
 • 17:50
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 21-р анги
 • 19:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 21-р анги
 • 19:30
  Хүнсний хувьсгал
 • 19:40
  Уулын эзний нутгаар - WWF Mongolia
 • 20:00
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Гитлерийн уран зургийн дилер
 • 21:00
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 21:30
  ТОП СУГАЛАА ҮНДСЭН ТОХИРОЛ - Тэрбумтан шууд
 • 23:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

03-28

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Хатуужил сахихуй Нүгнай 2-р хэсэг
 • 08:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 81-83-р анги
 • 09:30
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 09:40
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 10:10
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 21-р анги
 • 11:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Хүнсний хувьсгал
 • 11:30
  Уулын эзний нутгаар - WWF Mongolia
 • 12:00
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 12:15
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Гитлерийн уран зургийн дилер
 • 13:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:25
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 21-р анги
 • 13:55
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Малчны нэг өдөр баримтат нэвтрүүлэг
 • 15:25
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 1-р анги
 • 16:25
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 84-86-р анги
 • 17:50
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 22-р анги
 • 19:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 22-р анги
 • 19:30
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 20:00
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Фабержийн өндөгний эрэлд
 • 21:00
  Монгол дарлаа - Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 22:00
  Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
 • 22:45
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 23:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

03-29

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Хатуужил сахихуй Нүгнай 3-р хэсэг
 • 08:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 84-86-р анги
 • 09:30
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 09:40
  Байгаль хамгаалагчийн нэг өдөр - WWF Mongolia
 • 10:15
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 22-р анги
 • 11:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:25
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 11:55
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 12:45
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Фабержийн өндөгний эрэлд
 • 13:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:55
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 22-р анги
 • 14:25
  Монгол дарлаа - Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 15:25
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 2-р анги
 • 16:25
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 87-90-р анги
 • 17:50
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 23-р анги
 • 19:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 23-р анги
 • 19:30
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 20:00
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Дурсгал хайгч эрс
 • 21:00
  Монгол дарлаа - Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 22:00
  Малчны нэг өдөр баримтат нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

03-30

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Хатуужил сахихуй Нүгнай 4-р хэсэг
 • 08:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 87-90-р анги
 • 09:30
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 09:40
  Ирвэсийн амьдрал баримтат кино - WWF Mongolia
 • 10:10
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 23-р анги
 • 11:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:15
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 11:50
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 12:05
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Дурсгал хайгч эрс
 • 13:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:15
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 23-р анги
 • 13:45
  Монгол дарлаа - Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 14:45
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
 • 15:45
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 16:35
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 91-93-р анги
 • 17:50
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 24-р анги
 • 19:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 24-р анги
 • 19:30
  Б.Шарав VIII Богд хааны шүтээн хөрөг зураг
 • 20:00
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Леонардо & Мона Лиза
 • 21:00
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 21:30
  ТОП СУГАЛАА ҮНДСЭН ТОХИРОЛ - Тэрбумтан шууд
 • 23:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

03-31

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Хатуужил сахихуй Нүгнай 4-р хэсэг
 • 08:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 91-93-р анги
 • 09:30
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 09:40
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 10:20
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 24-р анги
 • 11:20
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 11:45
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Леонардо & Мона Лиза
 • 12:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:55
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 24-р анги
 • 13:25
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 13:55
  Б.Шарав VIII Богд хааны шүтээн хөрөг зураг
 • 14:25
  Монгол дарлаа - Төрийн дуу эгшиглүүлэх ёсон
 • 15:25
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 4-р анги
 • 16:25
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 94-96-р анги
 • 17:50
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 25-р анги
 • 18:50
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 25-р анги
 • 19:20
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Устаж буй Вермеер
 • 21:00
  Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:40
  Монгол дарлаа - Төрийн дуу эгшиглүүлэх ёсон
 • 22:40
  Ардын ковер нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 5-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

04-01

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 81-87-р анги
 • 09:15
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 09:40
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 1,2,3-р анги
 • 12:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 13:00
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Гитлерийн уран зургийн дилер
 • 14:00
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Фабержийн өндөгний эрэлд
 • 15:00
  Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
 • 15:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 21,22-р анги
 • 16:40
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Дурсгал хайгч эрс
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Бөөрөө хайрлая
 • 18:30
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 19:10
  Монгол дарлаа - Төрийн дуу эгшиглүүлэх ёсон
 • 20:10
  Хэт их зүйлийг мэддэг хүн /The man who knew too much/ Баримтат кино
 • 21:30
  ТОП СУГАЛАА ҮНДСЭН ТОХИРОЛ - Тэрбумтан шууд
 • 23:00
  Этрусканы инээмсэглэл /The Etruscan Smile/ УСК
 • 01:00
  Манай дэлгэцнээ

04-02

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 88-94-р анги
 • 08:45
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 3,4,5-р анги
 • 09:20
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 4,5-р анги
 • 11:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Монгол дарлаа - Төрийн дуу эгшиглүүлэх ёсон
 • 12:40
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Леонардо & Мона Лиза
 • 13:40
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд: Устаж буй Вермеер
 • 14:40
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Этрусканы инээмсэглэл /The Etruscan Smile/ УСК
 • 17:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Бөөрөө хайрлая
 • 18:30
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 23,24,25-р анги
 • 19:50
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 20:20
  Дроноор нисгэгчид /Droners Valcona Mission/ Баримтат кино
 • 21:20
  Wo & Man Vibe
 • 22:10
  Индиан азарга /Indian horse/ УСК
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2718:00

МҮОНТ

“Мөнгөн мод” наадам /шууд/