03-26

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 10:00
  Нууц
 • 11:00
  Хайрын хүч
 • 12:00
  Нахиа
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн:Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 13:00
  Тэрбумтан нэвтрүүлгийн тохирол
 • 14:30
  Миний аялсан 1000 хот
 • 15:30
  Чингэлэг-6 ОАК
 • 16:30
  Чингэлэг-7 ОАК
 • 17:30
  Чингэлэг-8 ОАК
 • 18:30
  Баримтат кино
 • 19:30
  Korean doctors
 • 20:00
  Хөх толбот хүмүүс МУСК
 • 21:40
  Үүлийн үр
 • 23:45
  Эфир хаасан УСК

03-27

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Монголын өглөө
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Миний очих дуртай газар
 • 11:30
  Business time
 • 12:00
  Чингэлэг-8 ОАК
 • 13:00
  Тэрбумтан нэвтрүүлгийн тохирол
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:30
  Мангасуудын сургууль: Хайр
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  24 цаг-34 ОАК
 • 19:30
  Нууц
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Чингэлэг 2-1 ОАК
 • 22:30
  24 цаг-34 ОАК
 • 23:30
  Эфир хаасан

03-28

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Монголын өглөө
 • 11:30
  Business time
 • 12:00
  Чингэлэг 2-1 ОАК
 • 13:00
  Тэрбумтан нэвтрүүлгийн тохирол
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Инээдмийн толь
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:00
  Улаачдын өрсөлдөөн:Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  24 цаг-35 ОАК
 • 19:30
  Түүхэн хэлхээ
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Чингэлэг 2-2 ОАК
 • 22:30
  24 цаг-35 ОАК
 • 23:30
  Эфир хаасан

03-29

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Монголын өглөө
 • 11:30
  Business time
 • 12:00
  Чингэлэг 2-2 ОАК
 • 13:00
  Тэрбумтан нэвтрүүлгийн тохирол
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:30
  Мангасуудын сургууль:Үхэхсдийн дүрэм
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  24 цаг-36 ОАК
 • 19:30
  3 сарын бэлэг контент
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Чингэлэг 2-3 ОАК
 • 22:30
  24 цаг-36 ОАК
 • 23:30
  Эфир хаасан

03-30

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Монголын өглөө
 • 11:30
  Business time
 • 12:00
  Чингэлэг 2-3 ОАК
 • 13:00
  Тэрбумтан нэвтрүүлгийн тохирол
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:30
  Баримтат кино
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  24 цаг-37 ОАК
 • 19:30
  Нууц
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Чингэлэг 2-4 ОАК
 • 22:30
  24 цаг-37 ОАК
 • 23:30
  Эфир хаасан

03-31

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Монголын өглөө
 • 11:30
  Business time
 • 12:00
  Чингэлэг 2-4 ОАК
 • 13:00
  Тэрбумтан нэвтрүүлгийн тохирол
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:30
  Моралаш
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  24 цаг-38 ОАК
 • 19:30
  Хайрын хүч
 • 20:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Чингэлэг 2-5 ОАК
 • 22:30
  24 цаг-38 ОАК
 • 23:30
  Эфир хаасан

04-01

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 10:00
  Чингэлэг 2-1 ОАК
 • 11:00
  Чингэлэг 2-2 ОАК
 • 12:00
  Миний очих дуртай газар
 • 12:30
  Сайн байна уу
 • 13:00
  Тэрбумтан нэвтрүүлгийн тохирол
 • 14:30
  Карентины хүүхдүүд контент
 • 15:40
  Гэргий нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Квантын физик УСК
 • 19:30
  Нууц
 • 20:30
  SBN news тойм
 • 21:30
  Миний аялсан 1000 хот
 • 22:30
  Паралель ертөнц МУСК
 • 00:10
  Эфир хаасан

04-02

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 10:00
  Нууц
 • 11:00
  Хайрын хүч
 • 12:00
  Сайн байна уу
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн:Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 13:00
  Тэрбумтан нэвтрүүлгийн тохирол
 • 14:30
  Миний аялсан 1000 хот
 • 15:30
  Чингэлэг 2-3 ОАК
 • 16:30
  Чингэлэг 2-4 ОАК
 • 17:30
  Чингэлэг 2-5 ОАК
 • 18:30
  Монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 19:30
  Далайн гахайн жаал хүү УСК
 • 21:10
  Самрагчид контент
 • 22:10
  Дундын бүсгүй жүжиг
 • 00:45
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2717:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги