10-20

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Хөгжил зүтгэл" баримтат кино
 • 09:50
  Бизнес ба боломж
 • 10:20
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Киносутра" олон ангит кино /1-р анги/
 • 12:05
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Тээвэр зууч
 • 12:35
  УИХ-ын Инноваци цахим бодлогын байнгын хороо
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Сошиал ток" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 15:45
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:45
  "Рояаль ток" дугаар 2
 • 17:15
  Бизнес ба боломж
 • 17:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "100 жил 100 дуучин" нэвтрүүлэг
 • 19:15
  "Инноваци хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Манай гарагийн нандин эрдэнэ
 • 20:45
  УИХ-ын Инноваци цахим бодлогын байнгын хороо
 • 21:20
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Архины худалдаа хяналт
 • 21:50
  "Биг Биг Фэмили" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Киносутра" олон ангит кино /2-р анги/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-21

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  100 чухал сэдэв - Тэтгэвэр
 • 09:35
  Бизнес ба боломж
 • 10:05
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 10:35
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Киносутра" олон ангит кино /2-р анги/
 • 11:55
  "47 хоног 1047км" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Архины худалдаа хяналт
 • 12:50
  "Хот" цуврал нэвтрүүлэг - Нийгмийн харилцааны соёл
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Сошиал ток" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 15:50
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:50
  "Рояаль ток" дугаар 3
 • 17:20
  Бизнес ба боломж
 • 17:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц" цуврал ярилцлага
 • 20:00
  "Инноваци хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Орон сууцны стандарт
 • 21:20
  УИХ-ын Инноваци цахим бодлогын байнгын хороо
 • 21:55
  "Биг Биг Фэмили" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Киносутра" олон ангит кино /3-р анги/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-22

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  Өв соёлоор гоёно
 • 08:50
  Бизнес ба боломж
 • 09:20
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Киносутра" олон ангит кино /3-р анги/
 • 11:10
  "Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц" цуврал ярилцлага
 • 12:30
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Орон сууцны стандарт
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /Шууд/
 • 14:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Сошиал ток" нийгмийн хариуцлагатай яриа
 • 15:50
  Өдрийн хөтөлбөр /Давталт/
 • 16:50
  УИХ-ын Инноваци цахим бодлогын байнгын хороо
 • 17:25
  Бизнес ба боломж
 • 18:00
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Цөлжилт бидний амьдралд" нэвтрүүлэг
 • 20:15
  "Учралын баяр" төсөл нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Шуудангийн үйлчилгээ
 • 21:30
  100 чухал сэдэв - Тэтгэвэр
 • 23:05
  "Киносутра" олон ангит кино /4-р анги/
 • 00:10
  Эфир завсарласан

10-23

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Учралын баяр" төсөл нэвтрүүлэг
 • 08:45
  Бизнес ба боломж
 • 09:20
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Киносутра" олон ангит кино /4-р анги/
 • 11:15
  "Цөлжилт бидний амьдралд" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Шуудангийн үйлчилгээ
 • 13:10
  Энхтайван багш хөрөг
 • 14:35
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 15:35
  Ярилцлага
 • 16:35
  Бизнес ба боломж
 • 17:05
  "Учралын баяр" төсөл нэвтрүүлэг Дугаар-2
 • 18:10
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  МОО-21 нэвтрүүлэг
 • 19:05
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Хүүхэд харах үйлчилгээ
 • 19:35
  "Удмын эгшиглэн" дугаар-2
 • 22:10
  УИХ-ын Инноваци цахим бодлогын байнгын хороо
 • 22:40
  "Захиас" уран сайхны кино
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-24

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Бизнес ба боломж
 • 09:00
  "Удмын эгшиглэн" дугаар-2
 • 11:35
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 11:55
  "Захиас" уран сайхны кино
 • 13:15
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Хүүхэд харах үйлчилгээ
 • 13:45
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 14:45
  Ярилцлага
 • 15:45
  УИХ-ын Инноваци цахим бодлогын байнгын хороо
 • 16:15
  "Герефорд Монголд" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Бизнес ба боломж
 • 17:20
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  МОО-21 нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Учралын баяр" төсөл нэвтрүүлэг Дугаар-3
 • 19:10
  "Хөгжлийн замаар" цуврал - Хөгжлийн нууц-1
 • 19:40
  "Удмын эгшиглэн" дугаар-1
 • 22:25
  "Би дурламаар байна" уран сайхны кино
 • 00:05
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2110:30

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /9/