07-04

 • 01:00
  "К-ПОП ФЕСТИВАЛЬ МОНГОЛД 2022"
 • 02:00
  " Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2.1
 • 03:00
  " Пунжоны радио - 2017" баримтат кино
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  " Хятадын шилдэгүүд" нэвтрүүлэг 1,2
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 19
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 24
 • 07:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 31-35
 • 08:00
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 76-78
 • 08:30
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 14
 • 09:40
  "Монголчууд Америкт"нэвтрүүлэг 45
 • 10:15
  "Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Цаг агаар
 • 11:00
  " Нотлох баримт" ОАК 2
 • 11:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 31-35
 • 12:30
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 76-78
 • 13:00
  Цаг агаар
 • 13:05
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 4
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "К-ПОП ФЕСТИВАЛЬ МОНГОЛД 2022"
 • 15:45
  Олон улсын мэдээ
 • 16:10
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 19
 • 16:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 31-35
 • 17:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 76-78
 • 17:50
  Цаг агаар
 • 18:00
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 5
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 15
 • 21:30
  "Чиг шугам" ярилцлага
 • 22:00
  "Хайрын хот"
 • 22:25
  " Цуст найрагч" ОАК 1
 • 23:40
  Олон улсын мэдээ
 • 00:00
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 5

07-05

 • 00:50
  Эхнэрийн заавраар 2.3
 • 01:45
  Мэдээ
 • 02:35
  " Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2.2
 • 03:35
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 20
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 25
 • 07:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 36-40
 • 08:00
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 1-3
 • 08:30
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 15
 • 09:40
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 46
 • 10:15
  "Турк орноор" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Эрдэнэсийн нууцаар аялсан нь"
 • 11:00
  " Нотлох баримт" ОАК 3
 • 11:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 36-40
 • 12:30
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 1-3
 • 13:00
  Цаг агаар
 • 13:05
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 5
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Эхнэрийн заавраар" 2.3
 • 15:40
  "Ирээдүйн Түмэн - Эх 2022"
 • 16:45
  Олон улсын мэдээ
 • 17:05
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 36-40
 • 17:50
  Цаг агаар
 • 18:00
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 6
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 16
 • 21:35
  Цаг агаар
 • 21:40
  Хүүхдэд ээлтэй "Гарден сити" хотхон
 • 22:00
  "Хонхор парк"
 • 22:25
  " Цуст найрагч"ОАК 2
 • 23:40
  Олон улсын мэдээ
 • 00:00
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 6

07-06

 • 00:50
  Мэдээ
 • 01:40
  " Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2.3
 • 02:40
  " Өөр өнцөг " хэлэлцүүлэг
 • 03:40
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 21
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 26
 • 07:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 41-45
 • 08:00
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 4-6
 • 08:30
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 16
 • 09:40
  " Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2.6
 • 10:45
  "Хөршийн нүүдэл"
 • 11:00
  " Нотлох баримт" ОАК 4
 • 11:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 41-45
 • 12:30
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 4-6
 • 13:00
  Цаг агаар
 • 13:05
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 6
 • 14:00
  "Хэнтийн аймгийн Мөрөн сум бүсийн уралдаан"
 • 15:30
  Цаг агаар
 • 15:40
  "Чиг шугам" ярилцлага
 • 16:15
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 21
 • 16:30
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 4-6
 • 17:05
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 41-45
 • 17:50
  Цаг агаар
 • 18:00
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 7
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 17
 • 21:35
  Цаг агаар
 • 21:40
  "Вега сити" хотхоны танилцуулга
 • 22:00
  " Цуст найрагч"ОАК 3
 • 23:05
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 7

07-07

 • 00:05
  Мэдээ
 • 00:55
  " Boobies" хошин цуврал
 • 02:00
  " Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 02:30
  " Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2.4
 • 03:30
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 22
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 27
 • 07:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 46-50
 • 08:00
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 7-9
 • 08:30
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 17
 • 09:40
  "Тэмээн аялал" нэвтрүүлэг 1
 • 10:35
  "Энгийн чулуунд Эрдэнэ нуугддаг"
 • 11:00
  " Нотлох баримт" ОАК 5
 • 11:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 46-50
 • 12:30
  " Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Цаг агаар
 • 13:05
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 7
 • 14:00
  "Хэнтийн аймгийн Дархан сум бүсийн уралдаан"
 • 15:35
  Цаг агаар
 • 15:45
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 22
 • 16:05
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 46-50
 • 16:50
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 7-9
 • 17:30
  "Ачит Ихт ХХК" үзүүлж байна
 • 17:50
  Цаг агаар
 • 18:00
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 8
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 18
 • 21:35
  Цаг агаар
 • 21:40
  "Вега сити" хотхоны танилцуулга
 • 21:50
  "Цэгцлэгч" нэвтрүүлэг
 • 22:25
  " Цуст найрагч"ОАК 4
 • 23:40
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 8

07-08

 • 00:35
  Мэдээ
 • 01:25
  "Чиг шугам" ярилцлага
 • 01:55
  " Дуудлага" МУСК
 • 03:10
  " Boobies" хошин цуврал
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 23
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 28
 • 07:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 51-55
 • 08:00
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 10-12
 • 08:30
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 18
 • 09:40
  "Тэмээн аялал" нэвтрүүлэг 2
 • 10:35
  "Эрдэнэсийн нууцаар аялсан нь"
 • 11:00
  " Нотлох баримт" ОАК 6
 • 11:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 51-55
 • 12:30
  "Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Цаг агаар
 • 13:05
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 8
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Бүрэн цогт наадам - 2022"
 • 16:15
  Олон улсын мэдээ
 • 16:30
  Цаг агаар
 • 16:40
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 51-55
 • 17:25
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 10-12
 • 18:00
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 9
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 19
 • 21:35
  Цаг агаар
 • 21:40
  "Гранд маршал хотхон"
 • 22:00
  " Цуст найрагч"ОАК 5
 • 23:10
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 9

07-09

 • 00:10
  Мэдээ
 • 01:00
  " Boobies" хошин цуврал
 • 02:00
  " Батхүлэг" баримтат кино
 • 03:15
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 24
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 29
 • 07:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 13-15
 • 07:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 56-60
 • 08:30
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 19
 • 09:40
  "Тэмээн аялал" нэвтрүүлэг 3
 • 10:40
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг 2.4
 • 11:35
  "Эхнэрийн заавраар" 2.3
 • 12:35
  " Их хотын STREET FOOD" нэвтрүүлэг 9
 • 13:30
  "Чиг шугам" ярилцлага
 • 14:05
  "Ардын эрх "
 • 15:10
  " Хэнтий Дэлгэрбат Мөнх-уул 2022"
 • 16:40
  Цаг агаар
 • 16:50
  "Их хурлын цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  " Турк орноор" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "К-ПОП ФЕСТИВАЛЬ МОНГОЛД 2022"
 • 19:05
  Цаг агаар
 • 19:10
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг 2.5
 • 20:05
  "Нарыг тэвэрсэн сар"ОАК 20
 • 21:35
  Цаг агаар
 • 21:40
  Хүүхдэд ээлтэй "Гарден сити" хотхон
 • 22:00
  " Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  " Цуст найрагч"ОАК 5
 • 23:45
  " Жонмадагийн сүүлчийн 7 хоног" кино драм

07-10

 • 01:00
  "Boobies" хошин цуврал
 • 02:00
  "Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2.5
 • 03:00
  "Кино судар бүтээгчид" баримтат кино
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  " Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2.6
 • 07:00
  " Монгол наадам- 2022" Хүйн долоо худаг (шууд)
 • 07:30
  " Үндэсний их баяр наадмын Хязаалан насны моридын уралдаан" (шууд)
 • 11:00
  " Монгол наадам- 2022" Хүйн долоо худаг (шууд)
 • 12:00
  " Үндэсний их баяр наадмын Шүдлэн насны морин уралдаан" (шууд)
 • 15:00
  " Монгол наадам- 2022" Хүйн долоо худаг (шууд)
 • 16:00
  "Зургаан залуу заан" нэвтрүүлэг
 • 19:55
  "Зууны хүлгүүд баяр наадам" нэвтрүүлэг 35
 • 21:00
  " Төрийн хүндэтгэлийн Концерт" (шууд)
 • 23:00
  " Үндэсний их баяр наадмын Хязаалан насны моридын уралдаан тойм"
 • 23:30
  " Үндэсний их баяр наадмын Шүдлэн насны морин уралдаан тойм"

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги