03-27

 • 07:00
  “Өглөө хөтөлбөр” /шууд/
 • 09:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  Асуудал, шийдэл
 • 10:20
  Цаг агаар
 • 10:30
  Орон нутгийн мэдээ
 • 10:50
  ММ таван минут
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:00
  Алтан аргамж: “Монгол-Энэтхэгийн харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд О.Нямдаваа /2019 он/ /давталт/
 • 13:40
  Дэлхий дахинд тойм
 • 14:00
  Зураглал
 • 14:10
  Сүлд
 • 14:30
  “УИХ-ын цаг” УИХ-ын ХМА-наас бэлтгэв
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Гэрлийн гайхамшиг” Баримтат кино 1-р хэсэг
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  Сэтгүүлчийн хэлэлцүүлэг: Эрчимжсэн мал аж ахуй /давталт/
 • 19:30
  Цаг агаар
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Явлаа, Ирлээ
 • 21:20
  Цаг агаар
 • 21:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:00
  Эфир завсарлав

03-28

 • 07:00
  “Өглөө хөтөлбөр” /шууд/
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 10:20
  Цаг агаар
 • 10:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:00
  “Гэрлийн гайхамшиг” Баримтат кино 1-р хэсэг
 • 13:50
  Хөндөх сэдэв: “Хотоос хөдөө рүү” /давталт/
 • 14:10
  Явлаа, ирлээ
 • 14:30
  Эх орны төлөө /давталт/
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Гэрлийн гайхамшиг” Баримтат кино 2-р хэсэг
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  Эдийн засгийн тойм /давталт/
 • 18:50
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 19:00
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 19:10
  Цаг агаар
 • 19:15
  Зураглал
 • 19:20
  Хөндөх сэдэв: “Усны нөөц-Ирээдүйн төлөв”
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Сэтгүүлчийн тэмдэглэл” /давталт/
 • 21:20
  Цаг агаар
 • 21:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:00
  Эфир завсарлав

03-29

 • 07:00
  “Өглөө хөтөлбөр” /шууд/
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 10:20
  Цаг агаар
 • 10:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:00
  “Гэрлийн гайхамшиг” Баримтат кино 2-р хэсэг
 • 13:50
  Хөндөх сэдэв: “Усны нөөц-Ирээдүйн төлөв”
 • 14:10
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 14:20
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 14:30
  “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал
 • 14:55
  Зураглал
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Гэрлийн гайхамшиг” Баримтат кино 3-р хэсэг
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  Алтан аргамж: “Монгол-Вьетнамын харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд С.Дашцэвэл, Доктор, Профессор, Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Д.Энхбат /2019 он/
 • 19:10
  Цаг агаар
 • 19:15
  ММ таван минут
 • 19:20
  Онцгой байдлын цаг
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Сүлд
 • 21:20
  Цаг агаар
 • 21:30
  “Монгол улсын Үндсэн хууль-30, 31” хэлэлцүүлэг
 • 23:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:00
  Эфир завсарлав

03-30

 • 07:00
  “Өглөө хөтөлбөр” /шууд/
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 10:20
  Цаг агаар
 • 10:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/ УИХ-ын Намрын ээлжит чуулган /шууд/
 • 13:00
  “Монгол улсын Үндсэн хууль-30, 31” хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 14:30
  Сүлд
 • 14:50
  ММ таван минут
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Гэрлийн гайхамшиг” Баримтат кино 4-р хэсэг
 • 17:50
  Зураглал УИХ-ын Намрын ээлжит чуулган /шууд/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  “Прокурорын цаг” УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албанаас бэлтгэв.
 • 18:50
  Цаг агаар
 • 18:55
  Зураглал
 • 19:00
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ
 • 19:10
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ
 • 19:20
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Би Монгол хүн: Төрийн шагналт, Гавьяат эмч, Шинжлэх ухааны доктор профессор М.Амбага
 • 21:45
  Цаг агаар
 • 21:50
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:20
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:20
  Эфир завсарлав.

03-31

 • 07:00
  “Өглөө хөтөлбөр” /шууд/
 • 09:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 10:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 10:20
  Цаг агаар
 • 10:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 11:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/ УИХ-ын Намрын ээлжит чуулган /шууд/
 • 13:00
  “Прокурорын цаг” УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албанаас бэлтгэв.
 • 13:20
  Эдийн засгийн тойм
 • 13:40
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 13:50
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 14:00
  Зураглал
 • 14:10
  “Гэрлийн гайхамшиг” Баримтат кино 4-р хэсэг
 • 15:00
  “Монголын мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:00
  “Далайн чоно” Баримтат киноУИХ-ын Намрын ээлжит чуулган /шууд/
 • 18:00
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /шууд/
 • 18:30
  “Сэтгүүлчийн тэмдэглэл” /давталт/
 • 18:50
  Цаг агаар
 • 18:55
  ММ таван минут
 • 19:00
  Орон нутгийн мэдээ
 • 19:20
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв.
 • 19:40
  Өнөөдрийн зочин
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Асуудал, шийдэл
 • 21:20
  Цаг агаар
 • 21:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 22:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:00
  Эфир завсарлав.

04-01

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “Өглөө хөтөлбөр” /давталт/
 • 10:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 10:20
  Цаг агаар
 • 10:30
  “Монголын мэдээ” тойм тайлбар /давталт/
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:20
  Эдийн засгийн тойм
 • 11:40
  Асуудал, шийдэл
 • 12:00
  Цаг агаар
 • 12:10
  Сүлд
 • 12:30
  Хөндөх сэдэв: “Усны нөөц-Ирээдүйн төлөв”
 • 12:50
  ММ таван минут
 • 13:00
  Буриад аялгаар бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 13:10
  Тува хэлээр бэлтгэсэн мэдээ /давталт/
 • 13:20
  “Амрыг эрье” ЦЕГ-ын Дуудлага студиэс бэлтгэв.
 • 13:40
  Чин сэтгэл: “Эхийн сэтгэлээр” /давталт/
 • 14:00
  “Дэлхийн гүн рүү” Баримтат кино 1-р хэсэг
 • 14:40
  “Прокурорын цаг” УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албанаас бэлтгэв.
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  “Уур амьсгалын өөрчлөлт манай нутагт”
 • 15:45
  Эрүүл мал-Монголын баялаг
 • 16:00
  Орон нутгийн мэдээ /давталт/
 • 16:20
  “Монгол улсын Үндсэн хууль-30, 31” /давталт/
 • 17:50
  “Зөвлөлдөж шийдье” УИХ-ын ХМА-наас бэлтгэв.
 • 18:20
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөгөөс: Миний амьдрал /Би Алиалагч/ /2016 он/
 • 18:50
  Цаг агаар
 • 18:55
  Зураглал
 • 19:00
  Явлаа, Ирлээ
 • 19:20
  Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан
 • 19:40
  Сэтгүүлчийн тэмдэглэл
 • 20:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  “Монгол улсын Үндсэн хууль-30, 31” хэлэлцүүлэг
 • 22:30
  Цаг агаар
 • 22:40
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарлав.

04-02

 • 07:00
  “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  “Өглөө хөтөлбөр” /давталт/
 • 10:00
  Өнөөдрийн зочин /давталт/
 • 10:20
  Цаг агаар
 • 10:30
  Амьдралын загвар
 • 11:00
  Мэдээ /шууд/
 • 11:20
  Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан
 • 11:40
  Сэтгүүлчийн тэмдэглэл
 • 12:00
  Цаг агаар
 • 12:05
  Зураглал
 • 12:10
  МҮОНТ-ийн Алтан сан хөмрөг: “Говь” Баримтат кино /2011 он/
 • 13:10
  Онцгой байдлын цаг
 • 13:30
  Цаст Алтайн хилчин
 • 13:50
  Эрүүл мал-Монголын баялаг
 • 14:00
  “Дэлхийн гүн рүү” Баримтат кино 2-р хэсэг
 • 14:45
  Чин сэтгэл: “Амар тайван амьдралын төлөө” /давталт/
 • 15:00
  Мэдээ /давталт/
 • 15:20
  Сүлд
 • 15:40
  “Монгол улсын Үндсэн хууль-30, 31” хэлэлцүүлэг /давталт/
 • 17:10
  Эх орны төлөө
 • 17:40
  Шинжлэх ухааны цаг
 • 18:30
  Цаг агаар
 • 18:40
  Асуудал, шийдэл
 • 19:00
  Эдийн засгийн тойм
 • 19:20
  Алтан аргамж: “Монгол улс-БНХАУ-ын харилцаа” Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Ц.Сүхбаатар /2019 он/
 • 20:00
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 21:00
  Хайрлаарай
 • 22:00
  Цаг агаар
 • 22:10
  “Долоо хоногийн тойм” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 23:10
  Эфир завсарлав.

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2718:00

МҮОНТ

“Мөнгөн мод” наадам /шууд/