10-20

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 10:30
  "Мангас"СОАК 10-р анги
 • 11:40
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 22-24-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 9,10
 • 13:30
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 32,33-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Тэмцэл" СОАК 2-р анги
 • 17:15
  Миний Монголын соёл
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг дугаар 5
 • 18:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Мангас" СОАК 11-р анги
 • 20:45
  Миний Монголын соёл
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 6
 • 22:00
  "Харснаа хэл" СОАК 13-р анги
 • 23:15
  Миний Монголын соёл
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Хөгжилтэй дүр" цуврал 3-р хэсэг
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-21

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 10:30
  "Мангас"СОАК 11-р анги
 • 11:40
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 25-27-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 6
 • 13:20
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 34-36-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Тэмцэл" СОАК 3-р анги
 • 17:15
  Миний Монголын соёл
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг дугаар 6
 • 18:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Мангас" СОАК 12-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Амь өрссөн авиралт" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 22:00
  "Харснаа хэл" СОАК 14-р анги
 • 23:15
  Миний Монголын соёл
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Хөгжилтэй дүр" цуврал 4-р хэсэг
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-22

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 10:30
  "Мангас" СОАК 12-р анги
 • 11:45
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 28,29-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Амь өрссөн авиралт" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 13:30
  "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 37,38-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Тэмцэл" СОАК 4-р анги
 • 17:15
  Миний Монголын соёл
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг дугаар 7
 • 18:00
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Мангас" СОАК 13-р анги
 • 20:45
  Миний Монголын соёл
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 12
 • 21:30
  "Дээвэр" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг дугаар 1
 • 22:00
  "Харснаа хэл" СОАК 15-р анги
 • 23:15
  Миний Монголын соёл
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Бидний сөрөг өдрүүд" цуврал
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-23

 • 06:00
  "Ирж яваа цаг" МУСК
 • 07:25
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 13-19-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Есөн сүүлтийн домог" СОАК 7,8-р анги
 • 14:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 15:30
  "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 6
 • 16:30
  "Дээвэр" үл хөдлөх мэдээллийн нэвтрүүлэг дугаар 1
 • 16:50
  "Карантины хүүхдүүд" кино контент
 • 18:00
  "Зуун чухал сэдэв: Тэтгэврийн шинэчлэл"
 • 19:30
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар 1
 • 21:00
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүлэг дугаар-5
 • 22:30
  "Эхлэл төгсгөлийн зааг" УСК
 • 00:30
  Миний Монголын соёл
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-24

 • 06:00
  "Суварган цэнхэр уулс" МУСК
 • 07:25
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 20-26-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Есөн сүүлтийн домог" СОАК 9,10-р анги
 • 14:20
  "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 14:30
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 11,12
 • 15:30
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар 1..
 • 17:00
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар 1
 • 21:00
  "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж" МУСК
 • 23:10
  "Аймшигт үнэн" УСК
 • 01:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2116:35

MovieBox

"Гар буу (Revolver)" УСК