03-26

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Их замын тоос" МУСК
 • 07:40
  "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 31-36-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 11:00
  "6/42 Лотто" хонжворын 20 дахь тохирол /шууд/
 • 11:15
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Зомби мөрдөгч" СОАК 9,10-р анги
 • 14:15
  "Би яагаад үсэрдэг вэ?" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 15:00
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-4
 • 16:15
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-8
 • 17:45
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг дугаар-8
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар-2
 • 21:30
  "Ногоон хэдгэнэ" УСК
 • 23:45
  "Фракц" МУСК
 • 01:10
  Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчуудын харуусал
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-27

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 12-р анги
 • 11:45
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Хар хайрцаг
 • 13:30
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 36-р анги
 • 16:30
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 4-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 11-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 13-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  Нүүдэл шийдэл: Хушин ойн нөөц
 • 22:00
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 9,10-р анги
 • 23:45
  Үдшийн мэдээ
 • 00:15
  Нүүдэл шийдэл
 • 01:15
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 94-97-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-28

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 13-р анги
 • 11:45
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 13:30
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 37-р анги
 • 16:30
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 49,50-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 5-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 12-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 14-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Дээрэлхүү" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 22:00
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 11,12-р анги
 • 23:45
  Үдшийн мэдээ
 • 00:15
  "Дээрэлхүү" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 01:15
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 98-102-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-29

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 49,50-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 14-р анги
 • 11:40
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Дээрэлхүү" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 13:30
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 38-р анги
 • 16:30
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 51,52-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 6-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 13-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 15-р анги
 • 20:50
  "Газар шим IPO" төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
 • 22:15
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 13,14-р анги
 • 00:00
  Үдшийн мэдээ
 • 00:30
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
 • 01:45
  "Галилео" баримтат кино 103-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-30

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 51,52-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 15-р анги
 • 11:40
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
 • 13:45
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 39-р анги
 • 16:30
  "Тобот:Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 7-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 1-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 16-р анги
 • 20:45
  "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-15
 • 22:00
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 15,16-р анги
 • 23:45
  Үдшийн мэдээ
 • 00:15
  "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-15
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 104-106-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-31

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Тобот:Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 16-р анги
 • 11:45
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-15
 • 13:45
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 40-р анги
 • 16:30
  "Тобот:Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 8-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 2-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Хуурмаг хот" СОАК 1-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 17,18-р анги
 • 23:45
  Үдшийн мэдээ
 • 00:15
  Хар хайрцаг
 • 01:15
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 107-109-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

04-01

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Илүү сартай зун" МУСК
 • 07:40
  "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 37-42-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Зомби мөрдөгч" СОАК 11,12-р анги
 • 14:15
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг дугаар-8
 • 15:00
  "Шуугиан таригч" МУСК
 • 16:45
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар-2
 • 19:15
  "Мөнгөний гахай" МУСК
 • 21:00
  "Муур" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 22:00
  "Тэгри Чину" МОАК 7-р анги
 • 23:15
  "Ээждээ хэлээч" УСК
 • 01:05
  Заншлын хэлхээ-Кыргызстаны сарт халимагууд:Манасын эх орон
 • 02:00
  Эфир завсарлага

04-02

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Намар нахиалсан мод" МУСК
 • 07:40
  "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 43-48-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 11:00
  "6/42 Лотто" хонжворын 21 дэх тохирол /шууд/
 • 11:15
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Нууц ажилтан" СОАК 1,2-р анги
 • 14:25
  Нүүдэл шийдэл
 • 15:25
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
 • 16:40
  "Нөхөрт гарсны маргааш" МУСК
 • 17:45
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг дугаар-9
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар-3
 • 22:00
  "Говийн домог" МУСК
 • 00:15
  "Мөнхийн эхлэл" кино контент
 • 01:10
  Заншлын хэлхээ-Кыргызстаны сарт халимагууд:Монголдор
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2717:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги