11-28

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 5,6-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 5,6-р анги
 • 11:40
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 37-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Хар хайрцаг
 • 13:30
  "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 12-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 51-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 7,8-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 7,8-р анги
 • 20:50
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 20:55
  Миний Монголын соёл
 • 21:00
  Нүүдэл шийдэл: Өвлийн аялал жуулчлал
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 9-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  Нүүдэл шийдэл: Өвлийн аялал жуулчлал
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 9-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 41-44-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

11-29

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 7,8-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 7,8-р анги
 • 11:40
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Нүүдэл шийдэл: Өвлийн аялал жуулчлал
 • 13:30
  "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 13-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 52-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 9,10-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 9,10-р анги
 • 20:50
  Бадрах Энержи: Ажилчдынхаа мэргэжлийн шарлагыг хэрхэн хянадаг вэ?
 • 21:00
  "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-11
 • 21:25
  "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 10-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-11
 • 23:55
  "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 10-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 45-48-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

11-30

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 9,10-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 9,10-р анги
 • 11:40
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-11
 • 12:55
  "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 13:30
  "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 14-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 53-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 11,12-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 1-р анги
 • 20:30
  "Галилео" баримтат кино 49,50-р анги
 • 20:45
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 20:50
  "Газар шим үзүүлж байна" төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг дугаар-12
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 11-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг дугаар-12
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 11-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 51,52-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-01

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 11,12-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 1-р анги
 • 11:20
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 40-42-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг дугаар-12
 • 13:30
  "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 15-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 54-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 13,14-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р анги
 • 20:30
  "Галилео" баримтат кино 53-55-р анги
 • 20:45
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 20:50
  Бадрах Энержи: Гидрогеологич миний ажлын нэг өдөр
 • 21:00
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-12
 • 21:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 12-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-12
 • 00:15
  Миний Монголын соёл
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 12-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 56-58-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-02

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 13,14-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р анги
 • 11:20
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 43-45-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-12
 • 13:15
  Миний Монголын соёл
 • 13:30
  "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 16-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 55-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 3-р анги
 • 20:30
  "Галилео" баримтат кино 59-63-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 13-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  Хар хайрцаг
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 13-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 64-67-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-03

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Хатанбаатар-1" МУСК
 • 07:40
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 47-52-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Лука:Шинэ Эриний эхлэл" СОАК 1,2-р анги
 • 14:25
  Нүүдэл шийдэл: Өвлийн аялал жуулчлал
 • 15:25
  "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-11
 • 15:55
  "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 16:35
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг дугаар-10
 • 17:25
  "Сараана" МУСК
 • 18:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-12
 • 19:20
  Миний Монголын соёл
 • 19:30
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-7
 • 21:00
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
 • 22:00
  "Гринго" УСК
 • 00:10
  "Яллагч" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-04

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Хатанбаатар-2" МУСК
 • 07:40
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 1-7-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "6/42 Лотто" хонжворын дөрөв дэх тохирол /шууд/
 • 12:15
  "Лука:Шинэ Эриний эхлэл" СОАК 3,4-р анги
 • 14:45
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
 • 15:45
  "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг дугаар-12
 • 16:45
  Миний Монголын соёл
 • 17:00
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-7
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Road to ONE Mongolia" шоуны шилдэг оролцогчдын тулаанууд
 • 22:00
  "Гайхамшигт ертөнц" МУСК
 • 00:10
  "Гэнэт ирсэн бэлэг" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

XI/2921:30

Central TV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ-Катар 2022 /шууд/

XI/2920:30

Central TV

"Хайрын мухардал " ХОАК 16-р анги

XI/2902:50

SPS Prime

FIFA WC (Шууд): Португал - Уругвай