03-26

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Вангүй, Анна хоёр ОАК 25,26-р анги
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Тэрбумтан шууд тохирол
 • 12:30
  Дурлалын магистр МУСК
 • 14:00
  Футзалын дээд лиг Эрхэс VS Сор /шууд/
 • 15:30
  Хөхөө гэрлэх дөхлөө МУСК
 • 17:00
  Футзалын дээд лиг Солонго-5 VS Алдарын дайчид
 • 18:30
  Бизнес цаг
 • 18:40
  Амьдрал бүтэн байхдаа жаргалтай тоглолт /шууд/
 • 22:00
  Вангүй, Анна хоёр ОАК 27,28-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

03-27

 • 08:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 08:30
  Вангүй, Анна хоёр ОАК 25,26-р анги
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Унаган багын нутаг тоглолт
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Тэрбумтан шууд тохирол
 • 12:30
  Хуйрнан шуугигч хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Миний буурал ээж теле концерт
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Вангүй, Анна хоёр ОАК 27,28-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Монголын сайхан орноор
 • 18:00
  Улаан малгайтын адал явдал хүүхдийн жүжиг
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Амар байна уу нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Чин ачлал
 • 20:20
  Хархираан уянга тоглолт 1-р хэсэг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Вангүй, Анна хоёр ОАК 29,30-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

03-28

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Хуримын сюрприз МУСК
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Амар байна уу нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Тэрбумтан шууд тохирол
 • 12:30
  Вангүй, Анна хоёр ОАК 29,30-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Сандуйн жүд баримтат кино
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Улаан малгайтын адал явдал хүүхдийн жүжиг
 • 17:00
  "Спорт наадам-2023" нээлтийн үйл ажиллагаа /шууд/
 • 18:30
  Бизнес цаг
 • 18:40
  Монголын сайхан орноор
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монгол сүмбүм баримтат кино
 • 20:10
  Футзалын дээд лигийн тойм
 • 20:30
  Ярилцах цаг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Вангүй, Анна хоёр ОАК 31,32-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

03-29

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Том толгойтын романс МУСК
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Футзалын дээд лигийн тойм
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Тэрбумтан шууд тохирол
 • 12:30
  Вангүй, Анна хоёр ОАК 31,32-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Ярилцах цаг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хуримын сюрприз МУСК
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Хуйрнан шуугигч хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монголын баялаг-330 цуврал нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Хархираан уянга тоглолт 2-р хэсэг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнесийн эрин ОАК 1,2-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

03-30

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Хүүгүй ломбард МУСК
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Чамайг тойрон эргэлдэнэ тоглолт 1-р хэсэг
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Тэрбумтан шууд тохирол
 • 12:30
  Бизнесийн эрин ОАК 1,2-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Чамайг тойрон эргэлдэнэ тоглолт 2-р хэсэг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Мөнгөний гахай МУСК
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Монголын сайхан орноор
 • 18:00
  Айдсын ном МУСК 1-р анги
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Спорт наадам-2023"
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнесийн эрин ОАК 3,4-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

03-31

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Мөнгөний гахай МУСК
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Хот нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Тэрбумтан шууд тохирол
 • 12:30
  Бизнесийн эрин ОАК 3,4-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Чин ачлал
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хүүгүй ломбард МУСК
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Монголын сайхан орноор
 • 18:00
  Айдсын ном МУСК 1-р анги
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монголын баялаг-330 цуврал нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Чамайг тойрон эргэлдэнэ тоглолт 3-р хэсэг
 • 20:30
  Ярилцах цаг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнесийн эрин ОАК 5,6-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

04-01

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Бизнесийн эрин ОАК 5,6-р анги
 • 10:30
  Ярилцах цаг
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Тэрбумтан шууд тохирол
 • 12:30
  Хуйрнан шуугигч хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 14:00
  Футзалын дээд лиг Арвис VS Эрхэс /шууд/
 • 15:30
  Айдсын ном МУСК 2-р анги
 • 17:00
  Футзалын дээд лиг Сор VS Солонго-5 /шууд/
 • 18:30
  Бизнес цаг
 • 18:40
  Монголын сайхан орноор
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Чин ачлал
 • 20:00
  Чамайг тойрон эргэлдэнэ тоглолт 4-р хэсэг
 • 20:30
  Хот нэвтрүүлэг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнесийн эрин ОАК 7,8-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

04-02

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Том толгойтын романс МУСК
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Тэрбумтан шууд тохирол
 • 12:30
  Бизнесийн эрин ОАК 7,8-р анги
 • 14:00
  Футзалын дээд лиг Хараацай VS Унаганууд /шууд/
 • 15:30
  Айдсын ном МУСК 2-р анги
 • 17:00
  Футзалын дээд лиг Хан-Уул 2 VS Халиун-Од /шууд/
 • 18:50
  Бизнес цаг
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Онцгой даалгавар МУСК
 • 21:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Бизнесийн эрин ОАК 9,10-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2717:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги