10-20

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Шинэ ном
 • 09:30
  Бизнес амжилт
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Ярилцах цаг
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Хатанбаатар МУСК 1-р анги
 • 14:10
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 13,14-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Чин ачлал
 • 20:00
  Шийдэл-45
 • 20:20
  Теле концерт
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 22:30
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 15,16-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-21

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 09:30
  Бизнес амжилт
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Шийдэл-45
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Хатанбаатар МУСК 2-р анги
 • 14:10
  Монголын сайхан орноор
 • 14:20
  Мөнхтөрийн цаг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 15,16-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Теле концерт
 • 20:30
  Шийдэл-45
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Мөнхтөрийн цаг
 • 22:20
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 17,18-р анги
 • 23:50
  Эфир завсарлага

10-22

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Теле концерт
 • 09:30
  Бизнес амжилт
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Тоглолтын цаг
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Давааны цаана даваа МУСК 1-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Шийдэл-45
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 17,18-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Миний байшин
 • 20:00
  Хот нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Ярилцах цаг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 19,20-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

10-23

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  Эрүүл ирээдүй
 • 09:40
  Теле концерт
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 19,20-р анги
 • 12:30
  Бизнес амжилт
 • 13:00
  Миний байшин
 • 13:30
  Давааны цаана даваа МУСК 2-р анги
 • 15:00
  15 цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 16:20
  Бизнес цаг
 • 16:30
  Ярилцах цаг
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  Чин ачлал
 • 18:10
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:40
  Монгол Алтайн барагшун
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Ялагдаагүй амьдрал И.Нямгаваа кино найруулагч, УГЗ
 • 20:30
  Тоглолтын цаг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Морьтон Монгол нэвтрүүлэг
 • 22:20
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 21,22-р анги
 • 23:50
  Эфир завсарлага

10-24

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Сүхбаатар МУСК
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Морьтон Монгол нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Бизнес амжилт
 • 12:30
  Ялагдаагүй амьдрал И.Нямгаваа кино найруулагч, УГЗ
 • 13:30
  Бугын тэмдэгт тулга ОАК 21,22-р анги
 • 15:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 15:30
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 16:10
  Бизнес цаг
 • 16:20
  Нийслэл хүү МУСК
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Теле концерт
 • 20:20
  Мөнхтөрийн цаг
 • 21:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Монгол киноны алтан дурсамж
 • 22:00
  Тэмцэл МУСК
 • 23:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2116:35

MovieBox

"Гар буу (Revolver)" УСК