07-04

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:40
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 10:20
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 4-р анги
 • 12:00
  "Азын тэнгэртэй наадам"
 • 13:00
  "Танайд хоноё"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Авдрын мухарт 25"
 • 15:50
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 16:40
  "Доктор Икс" ОАК 24-р анги
 • 17:40
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги
 • 21:10
  "Сонин хачин"
 • 21:30
  "Гранд Маршал хотхон"
 • 22:00
  "Доктор Икс" ОАК 25-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

07-05

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Бизнес тайм"
 • 09:50
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 10:40
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги
 • 12:00
  "Азын тэнгэртэй наадам"
 • 13:00
  "Дуу төрсөн түүх"
 • 13:40
  "Баялаг бүтээгч"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сонин хачин"
 • 15:50
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 16:40
  "Доктор Икс" ОАК 25-р анги
 • 17:40
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 6-р анги
 • 21:00
  "60 секунд"
 • 21:15
  "Ам нээвэл"
 • 22:10
  "Доктор Икс" ОАК 26-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

07-06

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:40
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 10:20
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 6-р анги
 • 12:00
  "Азын тэнгэртэй наадам"
 • 13:00
  "Ам нээвэл"
 • 13:50
  "Баримтат кино"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "60 секунд"
 • 15:50
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 16:40
  "Доктор Икс" ОАК 26-р анги
 • 17:40
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 7-р анги
 • 21:00
  "New wave"
 • 21:30
  "50000 төгрөг"
 • 22:10
  "Доктор Икс" ОАК 27-р анги
 • 23:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

07-07

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:40
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 10:20
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 7-р анги
 • 12:00
  "Азын тэнгэртэй наадам"
 • 13:00
  "50000 төгрөг"
 • 13:35
  "Баримтат кино"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "New wave"
 • 15:50
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 16:40
  "Доктор Икс" ОАК 27-р анги
 • 17:40
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 8-р анги
 • 21:00
  "Non stop"
 • 21:35
  "Доктор Икс" ОАК 28-р анги
 • 22:20
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-08

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:40
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 10:20
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 7-р анги
 • 12:00
  "Азын тэнгэртэй наадам"
 • 13:00
  "Non stop"
 • 13:35
  "Баримтат кино"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "New wave"
 • 15:50
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 16:40
  "Доктор Икс" ОАК 27-р анги
 • 17:40
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 9-р анги
 • 21:00
  "Дэлхий хавтгай"
 • 21:40
  "Хайрын хот"
 • 22:10
  "Доктор Икс" ОАК 29-р анги
 • 23:20
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

07-09

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 10:50
  "Доктор Икс" ОАК 22-р анги
 • 11:40
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Азын тэнгэртэй наадам"
 • 13:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5,6,7-р анги
 • 15:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:00
  "Дэлхий хавтгай"
 • 16:40
  "Үзэсгэлэнт Япон орноор"
 • 17:20
  "Доктор Икс" ОАК 29-р анги
 • 18:10
  "Диногийн адал явдал" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 10-р анги
 • 21:00
  "Би чамаас Чи надаас"
 • 21:40
  "Хайрын хот"
 • 22:00
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:35
  "Доктор Икс" ОАК 30-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарлага

07-10

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Үндэсний их баяр наадмын хязаалан насны морьдын уралдаан"
 • 11:00
  "Би чамаас Чи надаас"
 • 11:30
  "Хайрын хот"
 • 12:00
  "Азын тэнгэртэй наадам"
 • 13:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 8,9,10- анги
 • 15:30
  "Манцуйтай тамирчин"
 • 15:50
  "Зургаан залуу заан"
 • 19:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 5-р бүлэг 11-р анги
 • 21:00
  "25-ын Миний муусайн найзууд"
 • 23:20
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги