03-26

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 12:00
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 13,14,15-р анги
 • 15:40
  "УИХ-ын цаг"
 • 16:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:40
  "Энэ миний амьдрал"
 • 17:20
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 3-р анги
 • 18:10
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 19:00
  "168 цаг"тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 16-р анги
 • 21:10
  "Танайд хоноё"
 • 22:20
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 4-р анги
 • 23:10
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

03-27

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 11:10
  "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
 • 11:30
  "Аалзны тор: Үхмэл шороо 3"ОАК 1-р бүлэг
 • 12:30
  "Танайд хоноё"
 • 13:50
  "Мартагдсан бэлгэдэлүүд"
 • 14:10
  "Ханш нээх өдөр"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Телезохиомж"
 • 16:00
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 16:50
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 4-р анги
 • 17:50
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:40
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалзны тор: Үхмэл шороо 4" ОАК 1 бүлэг
 • 21:10
  "21000 реалити шоу 1"
 • 22:40
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 5-р анги
 • 23:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир завсарлага

03-28

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 11:10
  "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
 • 11:30
  "Аалзны тор: Үхмэл шороо 4" ОАК 1 бүлэг
 • 12:30
  "21000 реалити шоу 1"
 • 14:00
  "Хүнсний хувьсгал"
 • 14:10
  "Ханш нээх өдөр"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Аяллын амт" баримтат кино
 • 16:20
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 5-р анги
 • 17:20
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:10
  "Сонин хачин"
 • 18:40
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 1" ОАК 1 бүлэг
 • 21:10
  "21000 реалити шоу 2"
 • 22:40
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 6-р анги
 • 23:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир завсарлага

03-29

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Аяллын амт" баримтат кино
 • 11:10
  "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
 • 11:30
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 1" ОАК 1 бүлэг
 • 12:30
  "21000 реалити шоу 2"
 • 14:00
  "Танин мэдэхүй"
 • 14:10
  "Ханш нээх өдөр"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Сонирхолтой шинжлэх ухаан"
 • 16:00
  "Аяллын амт" баримтат кино
 • 16:50
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 6-р анги
 • 17:50
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:40
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 2" ОАК 1 бүлэг
 • 21:10
  "Газар шим IPO"
 • 21:15
  "21000 реалити шоу 3"
 • 22:40
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 7-р анги
 • 23:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир завсарлага

03-30

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Аяллын амт" баримтат кино
 • 11:10
  "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
 • 11:30
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 2" ОАК 1 бүлэг
 • 12:30
  "21000 реалити шоу 3"
 • 14:00
  "Газар шим IPO"
 • 14:10
  "Ханш нээх өдөр"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Аяллын амт" баримтат кино
 • 16:20
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 7-р анги
 • 17:20
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:10
  "Сонин хачин"
 • 18:40
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 3" ОАК 1 бүлэг
 • 21:10
  "Газар шим IPO"
 • 21:15
  "21000 реалити шоу 4"
 • 22:40
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 8-р анги
 • 23:40
  "Урт цагааны гудамж"
 • 01:20
  Эфир завсарлага

03-31

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Аяллын амт" баримтат кино
 • 11:10
  "МУГЖ М.Баярмагнайтай үдэш"
 • 11:30
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 3" ОАК 1 бүлэг
 • 12:30
  "21000 реалити шоу 4"
 • 14:00
  "Газар шим IPO"
 • 14:10
  "Ханш нээх өдөр"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Телеконцерт"
 • 16:00
  "Аяллын амт" баримтат кино
 • 16:50
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 8-р анги
 • 17:40
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 4" ОАК 1 бүлэг
 • 21:10
  "21000 реалити шоу 5"
 • 22:40
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 9-р анги
 • 23:40
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир завсарлага

04-01

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:00
  "Аалзны тор: Үхмэл шороо 4" ОАК 1 бүлэг
 • 12:00
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 1,2" ОАК 1 бүлэг
 • 13:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 14:00
  "21000 реалити шоу 1,2,3" давталт
 • 18:00
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 9-р анги
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалзны тор: Улаан галт шувуу 1" ОАК 1 бүлэг
 • 21:10
  "Хэлэлцье, оролцъё"
 • 22:00
  "Урт цагааны гудамж"
 • 23:40
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 10-р анги
 • 00:50
  Эфир завсарлага

04-02

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:00
  "Аалзны тор: Пандорийн хувин 3,4" ОАК 1 бүлэг
 • 12:50
  "Аалзны тор: Улаан галт шувуу 1" ОАК 1 бүлэг
 • 13:40
  "УИХ-ын цаг"
 • 14:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 14:30
  "21000 реалити шоу 4,5"
 • 17:30
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 10-р анги
 • 18:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 19:00
  "168 цаг"тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Аалзны тор: Улаан галт шувуу 2" ОАК 1 бүлэг
 • 21:10
  "Танайд хоноё"
 • 22:20
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 11-р анги
 • 23:20
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2717:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги