03-26

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Баримтат кино
 • 06:55
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 33-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд
 • 08:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:15
  Баримтат кино
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 11:20
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:55
  1950 - Зарын цаг
 • 13:00
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 34-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 14:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:45
  "Адуучин" нэвтрүүлэг
 • 15:45
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 16:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Баллуур нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 17:20
  "Амрыг эрье" ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 18:00
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Амьдрал бүтэн байхдаа жаргалтай" тоглолт шууд
 • 23:00
  "Fact&Expert-Факт&Эксперт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-27

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Баримтат кино
 • 06:55
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 34-р анги давталт
 • 07:40
  Хошин шог
 • 08:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:30
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 09:10
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 09:20
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 11:20
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:55
  1950 - Зарын цаг
 • 13:00
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 35-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Морьтон монгол" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Хүлгийн хурд оршвой" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 18:15
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 18:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Үнэрч" ОАК 16-р анги
 • 20:15
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 21:50
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 23:50
  Эфир завсарласан

03-28

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 35-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 08:00
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 09:25
  Хошин шог
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 11:10
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 12:55
  1950 - Зарын цаг
 • 13:00
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 36-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Үнэрч" ОАК 16-р анги давталт
 • 15:35
  "Хүлгийн хурд оршвой" нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 16:50
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 18:15
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 18:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Үнэрч" ОАК 17-р анги
 • 20:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 20:20
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 21:50
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 23:50
  Эфир завсарласан

03-29

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 36-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 07:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 08:30
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 09:45
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 11:20
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 12:55
  1950 - Зарын цаг
 • 13:00
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 37-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Үнэрч" ОАК 17-р анги давталт
 • 15:20
  "Адуучин" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 16:35
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Үнэрч" ОАК 18-р анги
 • 20:05
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 20:20
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Сэдэв шийдэл" ярилцлагын цаг
 • 22:00
  Баримтат кино:"Газа Сурфинг клуб"
 • 23:40
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:30
  Эфир завсарласан

03-30

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 37-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 07:55
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:20
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 09:40
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 11:15
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 12:55
  1950 - Зарын цаг
 • 13:00
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 38-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Үнэрч" ОАК 18-р анги давталт
 • 15:20
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 15:35
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:05
  Баллуур нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ЗӨВЛӨЛДӨЖ ШИЙДЬЕ"
 • 18:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Үнэрч" ОАК 19-р анги
 • 20:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 20:10
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 21:50
  Аяллын тойрог нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-31

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 38-р анги давталт
 • 07:40
  "Үдшийн хэмнэл" Баянмонгол чуулгын жазз тоглолт
 • 09:25
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 09:35
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 11:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 12:55
  1950 - Зарын цаг
 • 13:00
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 39-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 14:20
  "Үнэрч" ОАК 1-р бүлэг 19-р анги давталт
 • 15:30
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 15:45
  "Хүлгийн хурд оршвой" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Үнэрч" ОАК 20-р анги
 • 20:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 20:15
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 21:45
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 22:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 23:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Эфир завсарласан

04-01

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 39-р анги давталт
 • 07:50
  Баримтат кино
 • 09:35
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Зуузуугийн найзууд
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 11:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 12:55
  1950 - Зарын цаг
 • 13:00
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 40-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 14:20
  "Үнэрч" ОАК 20-р анги давталт
 • 15:30
  "Хүлгийн хурд оршвой" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 16:40
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 17:00
  "Сэдэв шийдэл" ярилцлагын цаг давталт
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Fact&Expert-Факт&Эксперт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 20:10
  Баримтат кино:"Газа Сурфинг клуб"
 • 22:00
  "Эс Эф 8-Дэлхий сөнөж байна хайрт минь" УСК
 • 22:55
  "Fact&Expert-Факт&Эксперт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 23:55
  Эфир завсарласан

04-02

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Баримтат кино
 • 06:55
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 40-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд
 • 08:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:15
  Баримтат кино
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 11:20
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:55
  1950 - Зарын цаг
 • 13:00
  "Миний эрдэнэ" ХОАК 41-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 14:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:45
  "Адуучин" нэвтрүүлэг
 • 15:45
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 16:00
  Хошин шог
 • 16:30
  Баллуур нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 17:20
  "Амрыг эрье" ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 17:50
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 18:00
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг"
 • 18:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:35
  "Морьтон монгол" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Fact&Expert-Факт&Эксперт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  "Эс Эф 8-Дэлхий сөнөж байна хайрт минь" УСК
 • 22:55
  "Fact&Expert-Факт&Эксперт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 23:55
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2718:00

МҮОНТ

“Мөнгөн мод” наадам /шууд/