10-20

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.13-14
 • 07:35
  Мини Форс I.25-26
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний найз Watch car 47-48
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 7
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 7
 • 09:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.7
 • 10:00
  Мини Форс Х 23-24
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл III.3-4
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IX.4
 • 12:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 32-33
 • 12:10
  Learn to Draw- Муурын хотхон 5
 • 12:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 27
 • 12:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 1
 • 12:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 25-26
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 28
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.13-14
 • 13:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.23
 • 15:00
  Миний найз Watch car 49-52
 • 16:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа III.7
 • 16:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 7
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.15-16
 • 17:35
  Дами туулай ба Роми баавгай 1-2
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 6
 • 18:25
  Learn to Draw- Зурж сурцгаая 27-28
 • 18:30
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 32-33
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 5
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 29
 • 19:00
  Мини Форс Х 25-26
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IX.5
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Амьдралын хөг 19-20
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл III.5-6
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-21

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.15-16
 • 07:35
  Мини Форс II.1-2
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний найз Watch car 51-52
 • 09:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа III.7
 • 09:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 7
 • 10:00
  Мини Форс Х 25-26
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл III.5-6
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IX.5
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 6
 • 12:10
  Learn to Draw- Зурж сурцгаая 27-28
 • 12:20
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 32-33
 • 12:30
  Learn to Draw - Муурын хотхон 5
 • 12:40
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 29
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.15-16
 • 13:30
  Врумиз III.13-14
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.24
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо I.1-4
 • 16:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.7
 • 16:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 14
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.17-18
 • 17:35
  Дами туулай ба Роми баавгай 3-4
 • 18:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 34-35
 • 18:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 7
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 27-29
 • 18:35
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 6
 • 19:00
  Мини Форс Х 27-28
 • 19:30
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IX.6
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Амьдралын хөг 21-22
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл III.7-8
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-22

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.17-18
 • 07:35
  Мини Форс II.3-4
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Бяцхан автобус Таёо I.3-4
 • 09:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.7
 • 09:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 14
 • 10:00
  Мини Форс Х 27-28
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл III.7-8
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь IX.6
 • 12:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 34-35
 • 12:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 7
 • 12:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 27-29
 • 12:35
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 6
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.17-18
 • 13:30
  Врумиз III.15-16
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.25
 • 15:00
  Бяцхан автобус Таёо I.5-8
 • 16:00
  Да Винчи - Гайхалтай шинэ нээлтүүд 7
 • 16:30
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 1
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.19-20
 • 17:35
  Дами туулай ба Роми баавгай 5-6
 • 18:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 34-35
 • 18:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 28-29
 • 18:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 27-28
 • 18:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 36-37
 • 18:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 6
 • 18:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 30
 • 19:00
  Мини Форс Х 29-30
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь IX.7
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Амьдралын хөг 23-24
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл III.9-10
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-23

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс I.21-26 II.1
 • 08:25
  Зуузуугийн найзууд 16-17
 • 09:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 13
 • 09:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 13-14
 • 09:40
  Да Винчи - Би том болохоороо 7
 • 10:00
  Амьдралын хөг 15-19
 • 12:25
  Врумиз III.9-13
 • 13:30
  Хувирагч роботууд IV.21
 • 14:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Миний найз Watch car 41-45
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.11-14
 • 16:35
  Мини Форс Х 21-25
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 1
 • 18:15
  Learn to Draw- Дүүдлийн байшинд 25-26
 • 18:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 26
 • 18:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 30-31
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 27
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь IX.3-5
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тандермэний гэр бүл III.1-5
 • 23:00
  Эфир хаах

10-24

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Мини Форс I.24-26 II.1-4
 • 08:25
  Зуузуугийн найзууд 18-19
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 7
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 7
 • 09:40
  Да Винчи - Сиэста Зи II.7
 • 10:00
  Амьдралын хөг 20-24
 • 11:50
  Хувирагч роботууд IV.22
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 13:00
  Врумиз III.13-19
 • 14:00
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Миний найз Watch car 46-50
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.15-18
 • 16:35
  Мини Форс Х 26-30
 • 18:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 34-35
 • 18:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 7
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 27-29
 • 18:35
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 6
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь IX.6-7
 • 20:10
  Мөнх Тунх IV.1
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тандермэний гэр бүл III.6-10
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2116:35

MovieBox

"Гар буу (Revolver)" УСК