07-04

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.10
 • 07:15
  Зуузуугийн найзууд II.4
 • 07:35
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 35-36
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний бяцхан одой морь II.11
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 83-84
 • 09:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 38-39
 • 09:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 29-30
 • 09:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 85-86
 • 09:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 23
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 40
 • 10:00
  Ноён талхны үсчний газар II.25-26
 • 10:30
  Ай Карли IV.1-2
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.11
 • 12:00
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 2
 • 12:30
  Маамуу - Шивнээ яриа
 • 12:45
  Маамуу - Хамгийн том бэлэг
 • 13:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 35-36
 • 13:30
  Бяцхан автобус Таёо IV.15-16
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.1
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь IV.24-25
 • 16:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 16:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 31-32
 • 16:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 39-40
 • 16:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 85-86
 • 16:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 41
 • 17:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 37-38
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.11
 • 17:45
  Зуузуугийн найзууд II.7
 • 18:00
  Да Винчи - Би том болохоороо 19
 • 18:20
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 7-8
 • 18:30
  Маамуу - Ярьдаг тоглоом
 • 18:50
  Маамуу -Анхны найз
 • 19:00
  Тондар 1
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.12
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли IV.3-4
 • 22:00
  Доктор Стөүн 19-20
 • 23:00
  Эфир хаасан

07-05

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.11
 • 07:15
  Зуузуугийн найзууд II.7
 • 07:35
  Мини Форс - Супер үлэг гүрвэлийн хүч 37-38
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний бяцхан одой морь II.12
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 09:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 31-32
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 39-40
 • 09:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 85-86
 • 09:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 41
 • 10:00
  Тондар 1
 • 10:30
  Ай Карли IV.3-4
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.12
 • 12:00
  Да Винчи - Би том болохоороо 19
 • 12:20
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 7-8
 • 12:30
  Маамуу - Ярьдаг тоглоом
 • 12:50
  Маамуу -Анхны найз
 • 13:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 37-38
 • 13:30
  Бяцхан автобус Таёо IV.17-18
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.2
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь IV.25-26
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 87-88
 • 16:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 16:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 41
 • 16:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 16:40
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 31-32
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 42
 • 17:05
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 39-40
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.12
 • 17:45
  Зуузуугийн найзууд II.8
 • 18:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 5
 • 18:30
  Маамуу -Чандмана эрдэнэ
 • 19:00
  Тондар 2
 • 19:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.13
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли IV.5-6
 • 22:00
  Доктор Стөүн 21-22
 • 23:00
  Эфир хаасан

07-06

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.12
 • 07:15
  Зуузуугийн найзууд II.8
 • 07:35
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 39-40
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний бяцхан одой морь II.13
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 87-88
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 41
 • 09:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 09:40
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 31-32
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 42
 • 10:00
  Тондар 2
 • 10:30
  Ай Карли IV.5-6
 • 11:35
  Шидтэнүүдийн клуб VII.13
 • 12:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 5
 • 12:30
  Маамуу -Чандмана эрдэнэ
 • 13:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 39-40
 • 13:30
  Бяцхан автобус Таёо IV.19-20
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.3
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь V.1-2
 • 16:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 16:20
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 16:30
  Learn to Draw - Муурын хотхон 1
 • 16:40
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 25-26
 • 16:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 38-39
 • 17:05
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 41-42
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.13
 • 17:45
  Зуузуугийн найзууд II.9
 • 18:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа V.2
 • 18:30
  Маамуу - Багадсан хувцас
 • 18:50
  Маамуу - Хамтдаа тоглоё
 • 19:00
  Тондар 3
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.14
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли IV.7-8
 • 22:00
  Доктор Стөүн 23-24
 • 23:00
  Эфир хаах

07-07

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.13
 • 07:15
  Зуузуугийн найзууд II.9
 • 07:35
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 41-42
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний бяцхан одой морь II.14
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 09:20
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 09:30
  Learn to Draw - Муурын хотхон 1
 • 09:40
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 25-26
 • 09:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 38-39
 • 10:00
  Тондар 3
 • 10:30
  Ай Карли IV.7-8
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.14
 • 12:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа V.2
 • 12:30
  Маамуу - Багадсан хувцас
 • 12:50
  Маамуу - Хамтдаа тоглоё
 • 13:00
  Булцгар найзууд 3
 • 13:30
  Бяцхан автобус Таёо IV.21-22
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.4
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь V.3-4
 • 16:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 24
 • 16:15
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 87-88
 • 16:25
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 33-34
 • 16:30
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 45
 • 17:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 43-44
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.13
 • 17:45
  Зуузуугийн найзууд II.10
 • 18:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.7
 • 18:30
  Маамуу - Хөшсөн Тамираа
 • 18:45
  Маамуу - Нисдэггүй шувуу
 • 19:00
  Тондар 4
 • 19:30
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.15
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли IV.9-10
 • 22:00
  Гэнэтийн сүй 1-2
 • 23:00
  Эфир хаасан

07-08

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.13
 • 07:15
  Зуузуугийн найзууд II.10
 • 07:35
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 43-44
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний бяцхан одой морь II.15
 • 09:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 24
 • 09:15
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 87-88
 • 09:25
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 33-34
 • 09:30
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 1
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 39
 • 10:00
  Тондар 4
 • 10:30
  Ай Карли IV.9-10
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.15
 • 12:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.7
 • 12:30
  Маамуу - Хөшсөн Тамираа
 • 12:45
  Маамуу - Нисдэггүй шувуу
 • 13:00
  Булцгар найзууд 4
 • 13:30
  Бяцхан автобус таёо IV.23-24
 • 14:05
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.5
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь V.5-6
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 87-88
 • 16:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 44-45
 • 16:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 35-36
 • 16:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 89-90
 • 16:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 24
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 46
 • 17:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 45-46
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.14
 • 17:45
  Зуузуугийн найзууд II.13
 • 18:00
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 3
 • 18:30
  Маамуу - Ууртай амьтад
 • 18:45
  Маамуу - Мартсан мөрөөдөл
 • 19:00
  Тондар 5
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.16
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли IV.11-12
 • 22:00
  Гэнэтийн сүй 3-4
 • 23:00
  Эфир хаасан

07-09

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Миний бяцхан одой морь V.7-9
 • 08:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.11
 • 08:45
  Зуузуугийн найзууд II.7
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 09:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 31-32
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 39-40
 • 09:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 85-86
 • 09:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 41
 • 10:00
  Доктор Стөүн 19-23
 • 12:30
  Бяцхан автобус Таёо IV.15-19
 • 13:30
  Хувирагч роботууд II.1
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд
 • 14:35
  Хувирагч роботууд II.2
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь V.10
 • 15:30
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 37-40
 • 16:35
  Тондар 1-3
 • 18:00
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 3
 • 18:30
  Маамуу - Ууртай амьтад
 • 18:45
  Маамуу - Мартсан мөрөөдөл
 • 19:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.12-14
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли IV.3-7
 • 23:00
  Эфир хаах

07-10

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Миний бяцхан одой морь V.11-13
 • 08:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.12
 • 08:45
  Зуузуугийн найзууд II.8
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 87-88
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 41
 • 09:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 09:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 31-32
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 42
 • 10:00
  Доктор Стөүн 24
 • 10:30
  Гэнэтийн сүй 1-4
 • 12:30
  Бяцхан автобус Таёо IV.20-24
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.12-13
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь V.14
 • 15:30
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 41-44
 • 16:35
  Тандер 3-5
 • 18:00
  Да Винчи - Би том болохоороо 19
 • 18:20
  Булцгар найзууд 1
 • 18:35
  Маамуу - Ярьдаг тоглоом
 • 18:45
  Маамуу - Анхны найз
 • 19:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.15-16
 • 20:10
  Мөнх Тунх V.4
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли IV.8-12
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги