03-26

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Ноён талхны үсчний газар I.2-6
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.9-10
 • 09:00
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.13
 • 09:10
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 21-22
 • 09:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 110
 • 09:20
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Y
 • 09:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.11-12
 • 10:00
  Супер Каб 4-8
 • 12:30
  Маамуу "Завгүй зун","Навчтай намар", "Хамгийн том бэлэг", "Аавын хайр", "Ээжийн хайр"
 • 13:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.13-14
 • 14:00
  Англиар ярьж сурцгаая англи хэлний хичээл 19
 • 14:35
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? IV.5
 • 14:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.29
 • 15:05
  Цаг хугацаагаар аялагч Люк 21-28
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо IV.18-22
 • 18:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.4
 • 18:15
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё III.56
 • 18:30
  Маамуу -Дөрвөн бэрх II.37
 • 18:50
  Маамуу - Дөрвөн улирал
 • 19:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.6-8
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.12-16
 • 23:00
  Эфир хаах

03-27

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Маамуу- "Аавын хайр", "Ээжийн хайр"
 • 07:35
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? IV.9
 • 07:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.32
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 3-4
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 89-90
 • 09:10
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.16
 • 09:20
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 19
 • 09:30
  Ноён талхны үсчний газар I.5-6
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо IV.21-22
 • 10:30
  Бүхнийг шулмын аргаар II.15-16
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.8
 • 12:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.7
 • 12:20
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё III.60
 • 12:30
  Маамуу -Бэлгэдлийн баяр II.41
 • 12:50
  Маамуу-Шүд
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.13-14
 • 13:30
  Ноён талхны үсчний газар I.7-8
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 25-26
 • 15:00
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 5-8
 • 16:00
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.17
 • 16:10
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 25-26
 • 16:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 112
 • 16:20
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - A
 • 16:30
  Маамуу- "Хөөрхөн сэтгэл", "Анхны найз", "Анхны цэцэрлэг"
 • 17:00
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 1
 • 17:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.3
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.15-16
 • 18:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.8
 • 18:15
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.1
 • 18:30
  Маамуу -Дөрвөн бэрх II.37
 • 18:50
  Маамуу - Замын хөдөлгөөн
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо IV.23-24
 • 19:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.9
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Үлгэрийн цаг
 • 21:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.17-18
 • 22:00
  Супер Каб 9-10
 • 23:00
  Эфир хаах

03-28

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Маамуу- "Хөөрхөн сэтгэл", "Анхны найз", "Анхны цэцэрлэг"
 • 07:35
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 1
 • 07:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.3
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 7-8
 • 09:00
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.17
 • 09:10
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 25-26
 • 09:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 112
 • 09:20
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - A
 • 09:30
  Ноён талхны үсчний газар I.7-8
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо IV.23-24
 • 10:30
  Бүхнийг шулмын аргаар II.17-18
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.9
 • 12:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.8
 • 12:20
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.1
 • 12:30
  Маамуу -Дөрвөн бэрх II.37
 • 12:50
  Маамуу - Замын хөдөлгөөн
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.15-16
 • 13:30
  Ноён талхны үсчний газар I.9-10
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 27-28
 • 15:00
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 9-12
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 91-92
 • 16:10
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - B
 • 16:20
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.18
 • 16:30
  Маамуу- "Хамтдаа тоглоё","Өвлийн өвөөд зориулсан бэлэг"
 • 17:00
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 2
 • 17:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.4
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.17-18
 • 18:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.9
 • 18:15
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.2
 • 18:30
  Маамуу -Онгоцны нисгэгч II.38
 • 18:45
  Маамуу - Монгол гэр
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо IV.25-26
 • 19:30
  Англиар ярьж сурцгаая англи хэлний хичээл 20
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.10
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Үлгэрийн цаг
 • 21:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.19-20
 • 22:00
  Супер Каб 11-12
 • 23:00
  Эфир хаах

03-29

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Маамуу- "Хамтдаа тоглоё","Өвлийн өвөөд зориулсан бэлэг"
 • 07:35
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 2
 • 07:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.4
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 11-12
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 91-92
 • 09:10
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - B
 • 09:20
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.18
 • 09:30
  Ноён талхны үсчний газар I.9-10
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо IV.25-26
 • 10:30
  Бүхнийг шулмын аргаар II.19-20
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.10
 • 12:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.9
 • 12:20
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.2
 • 12:30
  Маамуу -Онгоцны нисгэгч II.38
 • 12:45
  Маамуу - Монгол гэр
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.17-18
 • 13:30
  Ноён талхны үсчний газар I.11-12
 • 14:05
  Англиар ярьж сурцгаая англи хэлний хичээл 20
 • 14:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 29-30
 • 15:00
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 13-16
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 93-94
 • 16:10
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 27-28
 • 16:15
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.19
 • 16:25
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 113
 • 16:30
  Маамуу- "Нисдэггүй шувуу 3D", "Мартсан мөрөөдөл"
 • 17:00
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 3
 • 17:15
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.5
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.19-20
 • 18:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.10
 • 18:20
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.3
 • 18:30
  Маамуу -Монгол гэр II.39
 • 18:45
  Маамуу - Дулаан хувцас
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.1-2
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.11
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.21-22
 • 22:00
  Хэт цэвэрч Аояма 1-2
 • 23:00
  Эфир хаах

03-30

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Маамуу- "Нисдэггүй шувуу 3D", "Мартсан мөрөөдөл"
 • 07:35
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 3
 • 07:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.5
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 15-16
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 93-94
 • 09:10
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 27-28
 • 09:15
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.19
 • 09:25
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 113
 • 09:30
  Ноён талхны үсчний газар I.11-12
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.1-2
 • 10:30
  Бүхнийг шулмын аргаар II.21-22
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.11
 • 12:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.10
 • 12:20
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.3
 • 12:30
  Маамуу -Монгол гэр II.39
 • 12:45
  Маамуу - Дулаан хувцас
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.19-20
 • 13:30
  Ноён талхны үсчний газар I.13-14
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Роми баавгай Дами туулай 1-2
 • 15:00
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 17-20
 • 16:00
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 20
 • 16:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 1
 • 16:20
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 95-96
 • 16:30
  Маамуу- "Эвхдэг солонго", "Таньдаг загас"
 • 17:00
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 4
 • 17:15
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.6
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.21-22
 • 18:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.11
 • 18:15
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.4
 • 18:30
  Маамуу -Гэр цэвэрлэгээ II.40
 • 18:50
  Маамуу - Үсэг -Эхний 11 үсэг
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.3-4
 • 19:30
  Галзуу туршилт 22
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.12
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.23-24
 • 22:00
  Хэт цэвэрч Аояма 3-4
 • 23:00
  Эфир хаах

03-31

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Маамуу- "Эвхдэг солонго", "Таньдаг загас"
 • 07:35
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 4
 • 07:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.6
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 19-20
 • 09:00
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 20
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 1
 • 09:20
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 95-96
 • 09:30
  Ноён талхны үсчний газар I.13-14
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.3-4
 • 10:30
  Бүхнийг шулмын аргаар II.23-24
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VII.12
 • 12:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.11
 • 12:20
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.4
 • 12:30
  Маамуу -Гэр цэвэрлэгээ II.40
 • 12:45
  Маамуу - Үсэг -Эхний 11 үсэг
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.21-22
 • 13:30
  Ноён талхны үсчний газар I.15-16
 • 14:05
  Галзуу туршилт 22
 • 14:35
  Роми баавгай Дами туулай 3-4
 • 15:00
  Хэхэ панда Лута тахиа хоёр 21-24
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 97-98
 • 16:10
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.20
 • 16:20
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 21
 • 16:30
  Маамуу- "Шүдний төрсөн өдөр", "Өхөөрдөм өвөл"
 • 17:00
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 5
 • 17:15
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.7
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.23-24
 • 18:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.12
 • 18:15
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.5
 • 18:30
  Маамуу -Бэлгэдлийн баяр II.41
 • 18:50
  Маамуу - Үсэг- 11 үсэг
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.5-6
 • 19:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.13
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Бүхнийг шулмын аргаар III.1-2
 • 22:00
  Хэт цэвэрч Аояма 5-6
 • 23:00
  Эфир хаах

04-01

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Ноён талхны үсчний газар I.7-11
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.15-16
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 97-98
 • 09:10
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.20
 • 09:20
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 21
 • 09:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.17-18
 • 10:00
  Супер Каб 9-12
 • 11:00
  Хэт цэвэрч Аояма 1
 • 12:30
  Маамуу- Хүүхэлдэйн кино
 • 13:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.19-20
 • 14:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 5
 • 14:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.7
 • 15:05
  Ноён талхны үсчний газар I.1-8
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо IV.23-26, V.1
 • 18:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.12
 • 18:15
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.5
 • 18:30
  Маамуу -Бэлгэдлийн баяр II.41
 • 18:45
  Маамуу - Үсэг- 11 үсэг
 • 19:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.9-11
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.17-21
 • 23:00
  Эфир хаах

04-02

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Ноён талхны үсчний газар I.12-16
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.19-20
 • 09:00
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.17
 • 09:10
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 25-26
 • 09:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 112
 • 09:20
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - A
 • 09:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.21-22
 • 10:00
  Хэт цэвэрч Аояма 2-6
 • 12:30
  Маамуу-Хүүхэлдэйн кино
 • 13:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро V.23-24
 • 14:00
  Англиар ярьж сурцгаая англи хэлний хичээл 20
 • 14:35
  Да Винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү? 1
 • 14:50
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.3
 • 15:05
  Ноён талхны үсчний газар I.9-16
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо V.2-6
 • 18:00
  Zoomoo - Цэлцэгнүүрийн ертөнцөөр II.8
 • 18:15
  Zoomoo - Паулатай хамт тоолцгооё IV.1
 • 18:30
  Маамуу -Дөрвөн бэрх II.37
 • 18:50
  Маамуу - Замын хөдөлгөөн
 • 19:00
  Шидтэнүүдийн клуб VII.12-14
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Бүхнийг шулмын аргаар II.22-24, III.1-2
 • 23:00
  Эфир хаах

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2717:00

AsianBox

"Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги