07-04

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 24,25-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-4-р анги
 • 10:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-25,26,27-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 11:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 11:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:00
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 13:30
  "Tomorrow Today" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-25,26,27-р анги
 • 14:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-10-р анги
 • 15:00
  "Парадисо"- Свин бүжих жаалууд УСК /давталт/
 • 17:30
  "In Good Shape" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 24,25-р анги
 • 18:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-4-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "Join me-тэй Португал руу зорчсон нь" 1-р дугаар
 • 20:30
  Ройтерс: Загвар
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 5-р анги
 • 22:30
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-10-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

07-05

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 26,27-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-5-р анги
 • 10:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-28,29,30-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 11:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 11:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 5-р анги /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 14:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-28,29,30-р анги
 • 14:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-11-р анги
 • 15:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 26,27-р анги
 • 15:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-5-р анги
 • 16:00
  "Сайн уу, зөвлөх өө?" Сэтгэл зүйн хөгжөөнт нэвтрүүлэг 6-р дугаар /давталт/
 • 17:00
  "Том тоо" эдийн засгийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 26,27-р анги
 • 18:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-5-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 6-р анги
 • 22:30
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-11-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

07-06

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 28,29-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-6-р анги
 • 10:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-31,32,33-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 11:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 11:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 6-р анги /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 14:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-31,32,33-р анги
 • 14:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-12-р анги
 • 15:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 28,29-р анги
 • 15:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-6-р анги
 • 16:00
  "Сайн уу, зөвлөх өө?" Сэтгэл зүйн хөгжөөнт нэвтрүүлэг 7-р дугаар /давталт/
 • 17:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Time to play" баримтат кино
 • 19:10
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "Tomorrow Today" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 7-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-12-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

07-07

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 30,31-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-7-р анги
 • 10:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-34,35,36-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 11:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 11:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 7-р анги /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 14:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-34,35,36-р анги
 • 14:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-13-р анги
 • 15:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 30,31-р анги
 • 15:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-7-р анги
 • 16:00
  "Сайн уу, зөвлөх өө?" Сэтгэл зүйн хөгжөөнт нэвтрүүлэг 8-р дугаар /давталт/
 • 17:00
  "Tomorrow Today" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  "Euromaxx" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 30,31-р анги
 • 18:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-7-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "In Good Shape" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 8-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-13-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

07-08

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 32,33-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-8-р анги
 • 10:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-37,38,39-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 11:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 11:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 8-р анги /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 14:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-37,38,39-р анги
 • 14:30
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-14-р анги
 • 15:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 32,33-р анги
 • 15:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-8-р анги
 • 16:00
  "Сайн уу, зөвлөх өө?" Сэтгэл зүйн хөгжөөнт нэвтрүүлэг 9-р дугаар /давталт/
 • 17:00
  "In Good Shape" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  "Euromaxx" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 32,33-р анги
 • 18:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-8-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "Art.s 21" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 9-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-14-р анги
 • 23:30
  Ройтерс: Загвар
 • 00:00
  Эфир завсарласан

07-09

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 24,25-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-4-р анги
 • 10:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-25,26,27-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 9-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 26,27-р анги
 • 12:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-5-р анги
 • 13:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-28,29,30-р анги
 • 13:30
  "Tomorrow Today" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-15-р анги
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-6-р анги
 • 15:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:00
  "Сайн уу, зөвлөх өө?" Сэтгэл зүйн хөгжөөнт нэвтрүүлэг 10-р дугаар /давталт/
 • 17:00
  "Art.s 21" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  Ройтерс: Загвар
 • 18:00
  "Том тоо" эдийн засгийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:00
  "Euromaxx" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:30
  Ройтерс: Загвар
 • 22:00
  "Оркүүл" 20-р анги
 • 22:20
  "Парадисо"-Франц кино мэт УСК
 • 00:50
  Эфир завсарласан

07-10

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 28,29-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-7-р анги
 • 10:00
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-31,32,33-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 11:00
  "Art.s 21" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:30
  Ройтерс: Загвар
 • 12:00
  "Schitt's Creek" Инээдмийн цуврал 3-16-р анги
 • 12:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 30,31-р анги
 • 13:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-8-р анги
 • 13:30
  "Hey duggee" хүүхэлдэйн кино 2-34,35,36-р анги
 • 14:00
  "Euromaxx" Нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 32,33-р анги
 • 15:00
  "Парадисо"-Франц кино мэт УСК /давталт/
 • 17:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 18:00
  "Том тоо" эдийн засгийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:00
  "Join me-тэй Португал руу зорчсон нь" 1-р дугаар /давталт/
 • 22:00
  "Оркүүл" 20-р анги
 • 22:20
  "Парадисо"-Өнгөрсөнөөс ангижрахуй УСК
 • 00:20
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги