10-20

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-31,32,33-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 12-р анги /давталт/
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Хүн ба орчин
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 2-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-31,32,33-р анги
 • 14:30
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Хүн ба орчин /давталт/
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 2-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 17-р анги /давталт/
 • 18:10
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-31,32,33-р анги
 • 18:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 13-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 18-р анги
 • 23:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-21

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-34,35,36-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 13-р анги /давталт/
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Дүрслэх урлаг, технологи
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 3-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-34,35,36-р анги
 • 14:30
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Дүрслэх урлаг, технологи /давталт/
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 3-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 18-р анги /давталт/
 • 18:10
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-34,35,36-р анги
 • 18:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 14-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Хөдөлгүүр" Авто шоу нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 19-р анги
 • 23:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-22

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-37,38,39-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 14-р анги /давталт/
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 4-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Хөдөлгүүр" авто шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:15
  Монгол өв соёл
 • 13:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-37,38,39-р анги
 • 14:30
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл /давталт/
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 4-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 19-р анги /давталт/
 • 18:10
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-37,38,39-р анги
 • 18:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 15-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 5-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 20-р анги
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-23

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-25,26,27-р анги /давталт/
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Миний сайн тал" инээдмийн цуврал 15-р анги /давталт/
 • 10:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 10:30
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 5-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:00
  "Сайн уу? Зөвлөх өө" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-28,29,30-р анги /давталт/
 • 14:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 15:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:00
  "Бүх юм сайхан" ХОАК 5-р анги
 • 16:50
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:50
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 20-р анги /давталт/
 • 18:30
  "Хөдөлгүүр" авто шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:30
  "5 Алтан цагариг" цэнгээнт шоу нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 22:00
  "Парадисо"- Ивээл жил УСК
 • 00:30
  Эфир завсарласан

10-24

 • 08:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-31,32,33-р анги /давталт/
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-34,35,36-р анги /давталт/
 • 10:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 10:30
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:00
  "5 Алтан цагариг" цэнгээнт шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 14:00
  "Hey Duggee" хүүхэлдэйн кино 1-37,38,39-р анги /давталт/
 • 14:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 15:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 15:30
  "Парадисо"- Ивээл жил УСК /давталт/
 • 18:00
  "Хөдөлгүүр" авто шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:30
  "Сайн уу? Зөвлөх өө" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Парадисо"- Зэрлэг УСК
 • 00:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2110:30

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /9/