03-26

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-46,47,48-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-7-р анги
 • 10:30
  "5 Алтан Цагариг" шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-49,50,51-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 33,34-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
 • 17:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 18:00
  ДВ-"Евромакс" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  "The Masked singer" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "No Rules 2-New World"- МОАК 2-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-27

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-4,5,6-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 37,38-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 10:30
  "The Masked singer" шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-4,5,6-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 37,38-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 17:30
  "Гарчиг" уран зохиолын нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Евромакс" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 5-р анги
 • 22:00
  "No Rules 2-New World"- МОАК 2-р анги /давталт/
 • 23:45
  "Монгол өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-28

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-7,8,9-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 39,40-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 5-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-7,8,9-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 39,40-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10-р анги
 • 17:30
  "Гарчиг" уран зохиолын нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Урлаг.21" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 6-р анги
 • 22:30
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 23:45
  "Монгол өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-29

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-10,11,12-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-11-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 6-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-10,11,12-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-11-р анги
 • 17:30
  "Гарчиг" уран зохиолын нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Маргаашийн өнөөдөр" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 7-р анги
 • 22:30
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 23:45
  "Монгол өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-30

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-13,14,15-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-12-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 7-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-13,14,15-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-12-р анги
 • 17:30
  "Гарчиг" уран зохиолын нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Эрүүл хэв маяг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 8-р анги
 • 22:30
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 23:45
  "Монгол өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-31

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-16,17,18-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-13-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 8-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-16,17,18-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-13-р анги
 • 17:30
  "Гарчиг" уран зохиолын нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Урлаг.21" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 9-р анги
 • 22:30
  "Save The Planet" S2 хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 23:45
  "Монгол өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

04-01

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-4,5,6-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 37,38-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 4-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-7,8,9-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 39,40-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10,11-р анги
 • 18:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  "Save The Planet" S2 хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 22:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 00:30
  Эфир завсарласан

04-02

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-10,11,12-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-12-р анги
 • 10:30
  "Save The Planet" S2 хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 16:00
  "The Masked singer" шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 18:00
  ДВ-"Евромакс" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  "Гал тогооны урвагч" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "No Rules 2-New World"- МОАК 3-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2718:00

МҮОНТ

“Мөнгөн мод” наадам /шууд/