03-26

 • 08:00
  C1 зураглал
 • 08:10
  "Академи ажиллагаа" МУСК
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  C1 зураглал
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Гайхамшигт жижигхэн хүмүүс" Шоу S2 №3 /давталт/
 • 14:10
  "Жан Уг Жон" СОАК 21-р анги
 • 15:20
  "Жан Уг Жон" СОАК 22-р анги
 • 16:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:40
  "МИНИЙ ПРИУС" реалити шоу Season2 №6 /давталт/
 • 17:30
  "Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Д.Баттөмөр /давталт/
 • 18:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 19:00
  "ЗӨВЛӨЛДӨЖ ШИЙДЬЕ" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Ширэнгэн ойд алдагдсан Маяа" Баримтат кино
 • 20:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:00
  Жүдо бөхийн "Tbilisi" Их дуулга-2023
 • 23:30
  Эфир завсарласан

03-27

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:30
  C1 зураглал
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ус дээшээ урсдаг" МУСК 18-р анги
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  C1 зураглал
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино S4-6-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Пяо Шуай " ХОАК 6-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 28-р анги
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Жан Уг Жон" СОАК 23-р анги
 • 19:20
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 67-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Mom plus" реалити шоу #12 /давталт/
 • 21:30
  "Филин" ОАК 30-р анги
 • 22:30
  "Жан Уг Жон" СОАК 23-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

03-28

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ус дээшээ урсдаг" МУСК 19-р анги
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  C1 зураглал
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино S4-7-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Пяо Шуай " ХОАК 7-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Mom plus" реалити шоу #12 /давталт/
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Жан Уг Жон" СОАК 24-р анги
 • 19:20
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 68-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  C1 зураглал
 • 21:30
  "Филин" ОАК 31-р анги
 • 22:30
  "Жан Уг Жон" СОАК 24-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

03-29

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ус дээшээ урсдаг" МУСК 20-р анги
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 12:50
  C1 зураглал
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино S4-8-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Пяо Шуай " ХОАК 8-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:10
  C1 зураглал
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Миний анхны хайр" СОАК 1-р анги
 • 19:10
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 69-р анги
 • 19:20
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Д.Баттөмөр /давталт/
 • 22:00
  "Филин" ОАК 32-р анги
 • 23:00
  "Миний анхны хайр" СОАК 1-р анги /давталт/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-30

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ус дээшээ урсдаг" МУСК 21-р анги
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 12:50
  C1 зураглал
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино S4-9-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Пяо Шуай " ХОАК 9-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 29-р анги
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Миний анхны хайр" СОАК 2-р анги
 • 19:05
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 70,71-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Монгол сугалаа" Үндсэн тохирол
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-31

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ус дээшээ урсдаг" МУСК 22-р анги
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 12:50
  C1 зураглал
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино S4-10-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Пяо Шуай " ХОАК 10-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Харандааны адал явдал
 • 17:05
  Хөгжмийн цаг
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Миний анхны хайр" СОАК 3-р анги
 • 19:00
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино S4-10-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "МИНИЙ ПРИУС" реалити шоу Season2 №7
 • 21:30
  C1 зураглал
 • 21:50
  Жүдо бөхийн "Antalya" Их дуулга-2023
 • 00:30
  Эфир завсарласан

04-01

 • 08:00
  C1 зураглал
 • 08:20
  "Ирж яваа цаг" МУСК
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  C1 зураглал
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Жан Уг Жон" СОАК 23-р анги
 • 14:20
  "Жан Уг Жон" СОАК 24-р анги
 • 15:30
  "Миний анхны хайр" СОАК 1-р анги
 • 16:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:40
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино
 • 18:45
  Харандааны адал явдал
 • 18:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 19:00
  "Бохирдол-Дайсантайгаа амьдрах нь" Баримтат кино
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  "Гайхамшигт жижигхэн хүмүүс" Шоу S2 №4
 • 21:30
  C1 зураглал
 • 21:50
  Жүдо бөхийн "Antalya" Их дуулга-2023
 • 00:30
  Эфир завсарласан

04-02

 • 08:00
  C1 зураглал
 • 08:10
  "Тю тю" МУСК
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд тохирол
 • 12:40
  C1 зураглал
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Гайхамшигт жижигхэн хүмүүс" Шоу S2 №4 /давталт/
 • 14:10
  "Миний анхны хайр" СОАК 2-р анги
 • 15:10
  "Миний анхны хайр" СОАК 3-р анги
 • 16:10
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:20
  "АУТИЗМЫГ ОЙЛГОЁ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЬЕ" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "МИНИЙ ПРИУС" реалити шоу Season2 №7 /давталт/
 • 17:40
  "Итгэлийн код" Баримтат кино
 • 18:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 19:00
  "ЗӨВЛӨЛДӨЖ ШИЙДЬЕ" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Омарын эрэлд" МУСК
 • 21:10
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:50
  Жүдо бөхийн "Antalya" Их дуулга-2023
 • 00:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2718:00

МҮОНТ

“Мөнгөн мод” наадам /шууд/