07-04

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 10:15
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 10:30
  "Амьдрал дундах аюул" Баримтат кино 3-р анги /давталт/
 • 11:30
  "Зүрхэнд дуссан нулимс" МУСК
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 14:35
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ХОАК 42-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 9-р анги /давталт/
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Шоронгийн эмч" СОАК 12-р анги
 • 19:10
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Фокус" зохиогчийн хөтөлбө
 • 21:00
  "Зөөлөн бороо" Баримтат кино
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 10-р анги
 • 22:30
  "Шоронгийн эмч" СОАК 12-р анги /давталт/
 • 23:30
  Эфир завсарласан

07-05

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 10:15
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 10:30
  "Фокус" зохиогчийн хөтөлбөр /давталт/
 • 11:00
  "Зөөлөн бороо" Баримтат кино
 • 11:30
  "Хайрын бэлэг" МУСК
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 14:35
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ХОАК 43-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 10-р анги /давталт/
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Шоронгийн эмч" СОАК 13-р анги
 • 19:10
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Хайрын хот" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 11-р анги
 • 22:30
  "Шоронгийн эмч" СОАК 13-р анги /давталт/
 • 23:30
  Эфир завсарласан

07-06

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 10:15
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 10:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:10
  Хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Надын аав мангар" МУСК
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 14:35
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ХОАК 44-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 11-р анги /давталт/
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Шоронгийн эмч" СОАК 14-р анги
 • 19:10
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "ГАЙХАМШИГТ ЖИЖИГХЭН ХҮМҮҮС" шоу
 • 21:40
  "Хао Ланы домог" ОАК 12-р анги
 • 22:40
  "Шоронгийн эмч" СОАК 14-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

07-07

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 10:15
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 10:30
  "ГАЙХАМШИГТ ЖИЖИГХЭН ХҮМҮҮС" шоу /давталт/
 • 11:30
  "Миний хайр" МУСК
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 14:35
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ХОАК 45-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 12-р анги /давталт/
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Шоронгийн эмч" СОАК 15-р анги
 • 19:10
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мөнхийн хөдөлгөөн" Баримтат кино
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 13-р анги
 • 22:30
  "Шоронгийн эмч" СОАК 15-р анги /давталт/
 • 23:30
  Эфир завсарласан

07-08

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 10:15
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 10:30
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:00
  "Мөнхийн хөдөлгөөн" Баримтат кино
 • 11:30
  "Худалч залуу" МУСК
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  "Ягаан ирвэс" Хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 14:35
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Үүр цайхын өмнө" ХОАК 1-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 13-р анги /давталт/
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Шоронгийн эмч" СОАК 16-р анги
 • 19:10
  "Чамайг даа" Хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Амьдрал дундах аюул" Баримтат кино 4-р анги
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 14-р анги
 • 22:30
  Жүдо бөхийн "Budapest Grand Slam-2022"
 • 01:30
  Эфир завсарласан

07-09

 • 08:00
  "Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Жүдо бөхийн "Budapest Grand Slam-2022" /давталт/
 • 11:40
  "Шоронгийн эмч" СОАК 12-р анги
 • 12:40
  "Шоронгийн эмч" СОАК 13-р анги
 • 13:50
  "Шоронгийн эмч" СОАК 14-р анги
 • 15:00
  "Шоронгийн эмч" СОАК 15-р анги
 • 16:10
  "Шоронгийн эмч" СОАК 16-р анги
 • 17:10
  "Чамайг даа" хүүхэлдэйн кино
 • 17:40
  "Хонхор парк" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Монгол улс хөгжсөн үү" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Ардын эрх" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Гранд Маршал хотхон" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "ГАЙХАМШИГТ ЖИЖИГХЭН ХҮМҮҮС" шоу
 • 21:40
  "Хангайн сайхан-1" Аялалын нэвтрүүлэг
 • 22:40
  Жүдо бөхийн "Budapest Grand Slam-2022"
 • 01:30
  Эфир завсарласан

07-10

 • 07:30
  Үндэсний их баяр наадмын Хязаалан насны морины уралдаан
 • 10:00
  Цэргийн зэвсэгт хүчний ёслолын жагсаал, Төрийн далбааны парад
 • 11:40
  Төрийн сүлд залах ёслол, Морьт цэргийн жагсаал
 • 13:00
  "ГАЙХАМШИГТ ЖИЖИГХЭН ХҮМҮҮС" шоу /давталт/
 • 14:00
  Үндэсний их баяр наадмын Шүдлэн насны морины уралдаан
 • 16:00
  Жүдо бөхийн "Budapest Grand Slam-2022" /давталт/
 • 18:30
  Улсын их хурлын цаг
 • 19:00
  Үндэсний их баяр наадмын хөтөлбөр
 • 22:40
  Жүдо бөхийн "Budapest Grand Slam-2022"
 • 01:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги