10-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2,6-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.25-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.26-р анги
 • 08:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.3-р анги
 • 08:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.16,17-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 4.21,22-р анги
 • 09:50
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 107,108-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги-Физик "
 • 11:30
  "Теле хичээл: 7-р анги-Нийгэм судлал "
 • 11:55
  Теле хичээл: 7-р анги-Биеийн тамир
 • 12:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:25
  "Гал тогоо" ОАК 3.3,4-р анги
 • 13:20
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, Авиа зүй: №8)
 • 13:45
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат,Орчуулга: №8)
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, Үгсийн сан: №8)
 • 14:25
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:35
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №19)
 • 14:55
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №20)
 • 15:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №17)
 • 15:40
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №18)
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:15
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 18-р анги
 • 17:10
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.18-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Дэлхийд нүүрлэсэн аюул" баримтат кино
 • 19:10
  “Шинжлэх ухаан” нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 109,110-р анги
 • 21:00
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 3.5,6-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 19-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

10-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.7-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.6-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.1-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.2-р анги
 • 08:35
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.4-р анги
 • 08:45
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.17,18-р анги
 • 09:15
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 4.23,24-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 109,110-р анги
 • 11:15
  Теле хичээл: 7-р анги-Биологи
 • 11:35
  Теле хичээл 7-р анги-Орос хэл
 • 11:55
  Теле хичээл 7-р анги-Эрүүл мэнд
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:15
  "Гал тогоо" ОАК 3.5,6-р анги
 • 13:10
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, Авиа зүй: №9)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат,Орчуулга: №9)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат,Үгсийн сан: №9)
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №21)
 • 14:40
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №22)
 • 15:00
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №19)
 • 15:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №20)
 • 15:40
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 19-р анги
 • 17:05
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ"
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.19,20-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.3,4-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 4.25,26-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 111,112-р анги
 • 21:00
  "EASY Аппликейшн" нээлтийн арга хэмжээ
 • 21:45
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 3.7,8-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 20-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

10-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.8-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.7-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.3-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.4-р анги
 • 08:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.5-р анги
 • 08:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.19,20-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 4.25,26-р анги
 • 09:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 111,112-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги- Англи хэл "
 • 11:35
  "Теле хичээл: 7-р анги- Монгол бичиг "
 • 12:05
  Теле хичээл: 7-р анги- Дизайн технологи
 • 12:25
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:35
  "Гал тогоо" ОАК 3.7,8-р анги
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, авиа зүй:№10)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, орчуулга:№10)
 • 14:10
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат, үгсийн сан:№10)
 • 14:30
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:40
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №23)
 • 15:00
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №24)
 • 15:20
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №21)
 • 15:40
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №22)
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:15
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 20-р анги
 • 17:05
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.21,22-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.5,6-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.1,2-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 113,114-р анги
 • 21:00
  "Аугаа эх орны дайн" баримтат кино 11-р анги
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 3.9,10-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 21-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

10-23

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.9-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.20,21,22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.6-р анги
 • 08:25
  “Миний бяцхан одой морь” 4.25,26-5.1,2-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 113,114-р анги
 • 11:15
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 3.9,10-р анги
 • 13:05
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Аугаа эх орны дайн" баримтат кино 11-р анги
 • 15:05
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 21-р анги
 • 17:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.23,24-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.7,8-р анги
 • 18:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.3,4-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 115,116-р анги
 • 21:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 6-р анги
 • 23:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 22-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-24

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.10-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.22,23,24-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.7,8-р анги
 • 08:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.3,4-р анги
 • 09:25
  Монголчууд 20-р зууны эхэнд
 • 09:45
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 115,116-р анги
 • 11:15
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 5-р анги
 • 13:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Гэгээн Петрийн цогчин дуган" баримтат кино
 • 15:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 22-р анги
 • 17:00
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 3.25,26-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.9,10-р анги
 • 18:40
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.8-р анги
 • 19:00
  "E баримт" шууд тохирол
 • 19:15
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 117,118-р анги
 • 21:00
  "The Models " шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "No Rules" ОАК 9-р анги
 • 23:10
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 23-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2110:30

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /9/