07-04

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.6-р анги
 • 07:40
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
 • 08:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.6-р анги
 • 08:35
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.22,23-р анги
 • 09:20
  Үлгэрийн цаг
 • 09:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 21-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Монголын алтан хоолойтнууд" 1-р хэсэг
 • 13:00
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Дэлхий атлас"
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Авиа зүй:№5)
 • 14:25
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Орчуулга:№5)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Үгсийн сан:№5)
 • 15:15
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №65,66)
 • 15:35
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Бөмбөг" ОАК 5-р анги
 • 17:00
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.7-р анги
 • 18:30
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.24,25-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 6.25-р анги
 • 19:30
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 22-р анги
 • 21:00
  "Үүргэвчтэй аялал"
 • 22:00
  "Харгис Салтыкова" ОАК 14-р анги
 • 23:10
  "Бөмбөг" ОАК 6-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-05

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.7-р анги
 • 07:25
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.7-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.24,25-р анги
 • 09:35
  Үлгэрийн цаг
 • 09:45
  Дэлхий атлас
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 22-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Монголын алтан хоолойтнууд" 2-р хэсэг
 • 13:00
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Аугаа уран зураг"
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Авиа зүй:№ 6)
 • 14:25
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Орчуулга:№6)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Үгсийн сан:№6)
 • 15:15
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№17, 18)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Бөмбөг" ОАК 6-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.8-р анги
 • 18:30
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.25,26-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 6.26-р анги
 • 19:30
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 23-р анги
 • 21:00
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Харгис Салтыкова" ОАК 15-р анги
 • 23:10
  "Бөмбөг" ОАК 7-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-06

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.8-р анги
 • 07:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.8-р анги
 • 08:55
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.25,26-р анги
 • 09:25
  Үлгэрийн цаг
 • 09:35
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 23-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Tribute to Pink Floyd" тоглолт
 • 13:05
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Авиа зүй:№7)
 • 14:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Орчуулга:№7)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Үгсийн сан:№7)
 • 15:15
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №67,68)
 • 15:30
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Aугаа уран зураг"
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Бөмбөг" ОАК 7-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.9-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.1,2-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 7.1-р анги
 • 19:30
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 24-р анги
 • 21:00
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Харгис Салтыкова" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 23:10
  "Бөмбөг" ОАК төгсгөлийн 8-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-07

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.9-р анги
 • 07:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:25
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.9-р анги
 • 09:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.1,2-р анги
 • 09:30
  Үлгэрийн цаг
 • 09:40
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 24-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нарны домог" 1-р хэсэг
 • 13:10
  "Бидний үед" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Авиа зүй:№8)
 • 14:25
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Орчуулга:№8)
 • 14:45
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Үгсийн сан:№8)
 • 15:05
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№19,20)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Бөмбөг" ОАК төгсгөлийн 8-р анги
 • 17:00
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.10-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.3,4-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 7.2-р анги
 • 19:30
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 25-р анги
 • 21:00
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бөх" 1-р хэсэг
 • 23:40
  "Шинжлэх ухаан"
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-08

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.10-р анги
 • 07:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.10-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.3,4-р анги
 • 09:25
  Үлгэрийн цаг
 • 09:35
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 25-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Бөх" 1-р хэсэг
 • 13:30
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Авиа зүй:№9)
 • 14:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Орчуулга:№9)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:Үгсийн сан:№9)
 • 15:15
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №65-68)
 • 15:45
  "Шинжлэх ухаан"
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Нарны домог" 2-р хэсэг
 • 17:00
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Монгол Улс хөгжсөн үү"
 • 18:50
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги
 • 19:30
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 26-р анги
 • 21:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Бөх" 2-р хэсэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-09

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.9,10-р анги
 • 08:55
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.3-5-р анги
 • 09:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 26-р анги
 • 11:30
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Дэлхий атлас
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Бөх" 2-р хэсэг
 • 15:50
  Дэлхий атлас
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Яг түүн шиг-2022" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Элэг бүтэн амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Хуримтлалтай Монгол" аяны супер урамшууллын тохирол
 • 19:30
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 27-р анги
 • 21:00
  "Бидний үед" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Босуул" МУСК
 • 00:10
  Эфир завсарлага

07-10

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 07:20
  "Маамуу нэвтрүүлэг"
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.9,10-р анги
 • 08:55
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.4-6-р анги
 • 09:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК 27-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Босуул" МУСК
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Шүүдэр дундуур" МУСК
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Бидний үед" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.11-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 7.3-р анги
 • 19:30
  "Дуулиант өв залгамжлал" ОАК төгсгөлийн 28-р анги
 • 21:00
  "Яг түүн шиг-2022" шоу нэвтрүүлэг
 • 23:05
  "Хийморь" МУСК
 • 00:55
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги