03-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 07:30
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 09:35
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 99,100-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Fun day" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Good mood" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 3-р анги
 • 15:25
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 21-р анги
 • 17:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.20-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 18:25
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 19:00
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 101,102-р анги
 • 20:30
  "Бурхны авралаар чи ирлээ" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 4-р анги
 • 23:15
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 22-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарлага

03-27

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:10
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 22-р анги
 • 07:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.20-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.17-р анги
 • 08:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 09:40
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 101,102-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:25
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №4
 • 14:25
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №4
 • 14:45
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №4
 • 15:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №31,32)
 • 15:20
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №26
 • 15:35
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №26
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 22-р анги
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.21-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино- Ханиадтай хавар
 • 18:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.18-р анги
 • 18:35
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.11,12-р анги
 • 19:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.17,18-р анги
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 103,104-р анги
 • 21:00
  "Үүргэвчтэй аялал" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амлалт" ОАК 4-р анги
 • 23:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 23-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарлага

03-28

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:10
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 23-р анги
 • 07:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.18-р анги
 • 08:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.17,18-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.11,12-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 103,104-р анги
 • 11:25
  "Яг түүн шиг" шоу-үзүүлбэрүүд
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Амлалт" ОАК 4-р анги
 • 13:00
  "Movie guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №5
 • 14:30
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №5
 • 14:50
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №5
 • 15:15
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №27
 • 15:35
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №27
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 23-р анги
 • 17:30
  "Баярмагнайтай үдэш" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино- Аавын хайр
 • 18:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.19-р анги
 • 18:35
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.13,14-р анги
 • 19:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.19,20-р анги
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 105,106-р анги
 • 21:00
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амлалт" ОАК 5-р анги
 • 23:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК төгсгөлийн 24-р анги
 • 00:15
  Эфир завсарлага

03-29

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК төгсгөлийн 24-р анги
 • 07:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.19,20-р анги
 • 07:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.19-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.13,14-р анги
 • 09:35
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 105,106-р анги
 • 11:25
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК бүтсэн түүх
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Амлалт" ОАК 5-р анги
 • 13:00
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №6
 • 14:30
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №6
 • 14:50
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №6
 • 15:10
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №28
 • 15:35
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №28
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК төгсгөлийн 24-р анги
 • 17:20
  "Яг түүн шиг" шоу-үзүүлбэрүүд
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.22-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино- Ээжийн хайр
 • 18:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.20-р анги
 • 18:35
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.15,16-р анги
 • 19:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.21,22-р анги
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 107,108-р анги
 • 21:00
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амлалт" ОАК 6-р анги
 • 23:00
  "Их хотын залуус" ОАК 1,2-р анги
 • 00:20
  Эфир завсарлага

03-30

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:05
  "Их хотын залуус" ОАК 1,2-р анги
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.22-р анги
 • 07:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.20-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.21,22-р анги
 • 09:20
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.15,16-р анги
 • 09:50
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 107,108-р анги
 • 11:20
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Амлалт" ОАК 6-р анги
 • 13:00
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №7
 • 14:25
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №7
 • 14:45
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №7
 • 15:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №33,34)
 • 15:20
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №29
 • 15:40
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №29
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Их хотын залуус" ОАК 1,2-р анги
 • 17:20
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.23-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино- Хөөрхөн сэтгэл
 • 18:15
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.21-р анги
 • 18:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.17,18-р анги
 • 19:00
  "Баярмагнайтай үдэш" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 109,110-р анги
 • 21:00
  "Fun day" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амлалт" ОАК 7-р анги
 • 23:00
  "Их хотын залуус" ОАК 3,4-р анги
 • 00:20
  Эфир завсарлага

03-31

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:10
  "Их хотын залуус" ОАК 3,4-р анги
 • 07:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.23-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.21-р анги
 • 08:20
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.21,22-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.17,18-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 109,110-р анги
 • 11:25
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК бүтсэн түүх
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Амлалт" ОАК 7-р анги
 • 13:00
  "Fun day" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №8
 • 14:30
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №8
 • 14:50
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №8
 • 15:10
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №30
 • 15:30
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №30
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Их хотын залуус" ОАК 3,4-р анги
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.24-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.22-р анги
 • 18:25
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.19,20-р анги
 • 18:55
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.23,24-р анги
 • 19:20
  "Сакура брэндийн үйлдвэрийн танилцуулга" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 111,112-р анги
 • 21:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Усан төлөв" УСК
 • 00:20
  Эфир завсарлага

04-01

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:10
  "Аз жаргалын шок" УСК
 • 07:40
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 08:30
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:25
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.23,24-р анги
 • 09:50
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 111,112-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 4-р анги
 • 15:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.25-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 18:25
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.21,22-р анги
 • 18:55
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 19:20
  "Сакура брэндийн үйлдвэрийн танилцуулга" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 113,114-р анги
 • 21:00
  "Boodog boys-Artger" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 5-р анги
 • 23:15
  "Их хотын залуус" ОАК 5,6-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарлага

04-02

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:05
  "Их хотын залуус" ОАК 5,6-р анги
 • 07:10
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 07:30
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.21,22-р анги
 • 09:40
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 113,114-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Boodog boys-Artger" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Good mood" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 5-р анги
 • 15:25
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Их хотын залуус" ОАК 5,6-р анги
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.26-р анги
 • 18:00
  "Америк аялах ийм амархан сугалааны тохирол-Грийн Групп" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 115,116-р анги
 • 20:30
  "Бурхны авралаар чи ирлээ" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 6-р анги
 • 23:20
  "Их хотын залуус" ОАК 7,8-р анги
 • 00:35
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2718:00

МҮОНТ

“Мөнгөн мод” наадам /шууд/