10-20

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-23, 24-р анги
 • 08:40
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 4
 • 09:40
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 59, 60
 • 10:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 67, 68-р анги
 • 11:30
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 3
 • 12:20
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 8-р анги
 • 13:10
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 51, 52-р анги
 • 14:40
  "Амьдралд тавтай морил" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-25, 26-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 69, 70-р анги
 • 20:30
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 9-р анги
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 53, 54-р анги
 • 23:15
  "Зөрүү тавилан" ОАК 69, 70-р анги
 • 00:20
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 9-р анги

10-21

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-25, 26-р анги
 • 08:40
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 5
 • 09:40
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 61, 62
 • 10:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 69, 70-р анги
 • 11:30
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 4
 • 12:20
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 9-р анги
 • 13:10
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 53, 54-р анги
 • 14:40
  "Амьдралд тавтай морил" ОАК 3, 4-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-27, 28-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 71, 72-р анги
 • 20:30
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК төгсгөлийн 10-р анги
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 55, 56-р анги
 • 23:15
  "Зөрүү тавилан" ОАК 71, 72-р анги
 • 00:20
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК төгсгөлийн 10-р анги

10-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-27, 28-р анги
 • 08:40
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 6
 • 09:40
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 63, 64
 • 10:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 71, 72-р анги
 • 11:30
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 5
 • 12:20
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК төгсгөлийн 10-р анги
 • 13:10
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 55, 56-р анги
 • 14:40
  "Амьдралд тавтай морил" ОАК 5, 6-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-29, 30-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 73, 74-р анги
 • 20:30
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 1-р анги
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 57, 58-р анги
 • 23:15
  "Зөрүү тавилан" ОАК 73, 74-р анги
 • 00:20
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 1-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлага

10-23

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1.27-29-р анги
 • 09:30
  "Зөрүү тавилан" ОАК 71-73-р анги
 • 11:10
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 53-56-р анги
 • 14:10
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 7, 8-р анги
 • 15:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 1-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-31, 32-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 75, 76-р анги
 • 20:30
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 2-р анги
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 59, 60-р анги
 • 23:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 75, 76-р анги
 • 00:25
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 2-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлага

10-24

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-30-32-р анги
 • 09:30
  "Зөрүү тавилан" ОАК 74-76-р анги
 • 11:10
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 57-60-р анги
 • 14:10
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК төгсгөлийн 9, 10-р анги
 • 15:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:00
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 2-р анги
 • 17:10
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал " ОАК 1-33, 34-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 77, 78-р анги
 • 20:20
  "Ранинг мэн" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 61, 62-р анги
 • 23:50
  "Зөрүү тавилан" ОАК 77, 78-р анги
 • 00:25
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

X/2120:35

MovieBox

"Хоёр этгээд (2 Guns)" УСК

X/2121:00

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /10/

X/2110:30

UBS-1

"Хамтдаа амьсгалъя" олон ангит кино /9/