07-04

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Мөрдөгч" ОАК 37-39-р анги
 • 09:15
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.135, 136-р анги
 • 10:25
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 30
 • 11:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 2-р анги
 • 12:40
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 51, 52
 • 13:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 1-р анги
 • 14:10
  "Мөрдөгч" ОАК төгсгөлийн 40-р анги
 • 14:50
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 9, 10-р анги
 • 16:30
  "Гэсгээл" ОАК 13-р анги
 • 17:50
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.137, 138-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 3-р анги
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК 14-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 3-р анги
 • 00:40
  "Гэсгээл" ОАК 14-р анги
 • 01:40
  Эфир завсарлага

07-05

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Мөрдөгч" ОАК төгсгөлийн 38-40-р анги
 • 09:15
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.137, 138-р анги
 • 10:25
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 31
 • 11:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 3-р анги
 • 12:40
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 53, 54
 • 13:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 2-р анги
 • 14:10
  "Гурван найз" ОАК 1-р анги
 • 14:50
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 11, 12-р анги
 • 16:30
  "Гэсгээл" ОАК 14-р анги
 • 17:50
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.139, 140-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 4-р анги
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК 15-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 4-р анги
 • 00:40
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 3-р анги
 • 01:40
  Эфир завсарлага

07-06

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гурван найз" ОАК 1-р анги
 • 07:45
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 11, 12-р анги
 • 09:25
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.139, 140-р анги
 • 10:35
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 32
 • 11:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 4-р анги
 • 12:40
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 53, 54
 • 13:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 3-р анги
 • 14:15
  "Гурван найз" ОАК 2-р анги
 • 15:00
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 13, 14-р анги
 • 16:35
  "Гэсгээл" ОАК 15-р анги
 • 17:50
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.141, 142-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 5-р анги
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК 16-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 5-р анги
 • 00:40
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 4-р анги
 • 01:45
  Эфир завсарлага

07-07

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гурван найз" ОАК 2-р анги
 • 07:45
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 13, 14-р анги
 • 09:25
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.141, 142-р анги
 • 10:35
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 33
 • 11:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 5-р анги
 • 12:40
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 55, 56
 • 13:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 4-р анги
 • 14:15
  "Гурван найз" ОАК 3-р анги
 • 15:00
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 15, 16-р анги
 • 16:35
  "Гэсгээл" ОАК 16-р анги
 • 17:50
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.143, 144-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 6-р анги
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 5-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК 17-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 6-р анги
 • 00:40
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 5-р анги
 • 01:40
  Эфир завсарлага

07-08

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Гурван найз" ОАК 3-р анги
 • 07:45
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 15, 16-р анги
 • 09:25
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.143, 144-р анги
 • 10:35
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 34
 • 11:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 6-р анги
 • 12:40
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 55, 56
 • 13:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 5-р анги
 • 14:15
  "Гурван найз" ОАК 4-р анги
 • 15:00
  "Өнгөрсөнд зорчсон тэмдэглэл" ОАК 17, 18-р анги
 • 16:35
  "Гэсгээл" ОАК 17-р анги
 • 17:50
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.145, 146-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 7-р анги
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 6-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК 18-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 7-р анги
 • 00:40
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 6-р анги
 • 01:45
  Эфир завсарлага

07-09

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.145, 146-р анги
 • 08:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 5, 6-р анги
 • 11:00
  "Гурван найз" ОАК 1, 2-р анги
 • 12:20
  "Гэсгээл" ОАК 16, 17-р анги
 • 15:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 4, 5-р анги
 • 17:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.147, 148-р анги
 • 19:00
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 8-р анги
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 7-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК 19-р анги
 • 23:30
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 8-р анги
 • 00:40
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 7-р анги
 • 01:40
  Эфир завсарлага

07-10

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.147, 148-р анги
 • 08:20
  "Миний нөхрийн гэр бүл" ОАК 7, 8-р анги
 • 11:00
  "Гурван найз" ОАК 3, 4-р анги
 • 12:20
  "Гэсгээл" ОАК 18, 19-р анги
 • 15:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 6, 7-р анги
 • 17:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.149, 150-р анги
 • 19:00
  "Master in the house" шоу нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 8-р анги
 • 22:00
  "Гэсгээл" ОАК 20-р анги
 • 23:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 8-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги