03-26

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №8
 • 07:45
  "Молко" ОАК 8, 9, 10-р анги
 • 10:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 19-р анги
 • 11:20
  "Чи миний бахархал" ОАК 23-25-р анги
 • 13:50
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 95, 96-р анги
 • 15:05
  "Хэлэлцээр (The Negotiation)" УСК
 • 17:15
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 1-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 97, 98-р анги
 • 21:00
  "Цагдаагийн түүх III (Police Story III)" УСК
 • 22:55
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 1-р анги
 • 23:45
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 97, 98-р анги

03-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Молко" МОАК төгсгөлийн 10-р анги
 • 08:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 24
 • 09:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 10:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 26
 • 11:10
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 1-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 97, 98-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 49, 50
 • 13:30
  "Хуулийн кафе" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 14:45
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 1-р анги
 • 15:40
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 2-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 99, 100-р анги
 • 21:00
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 1-р анги
 • 22:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 2-р анги
 • 23:20
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 99, 100-р анги
 • 00:25
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 1-р анги

03-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 1-р анги
 • 08:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 25
 • 09:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 1-р анги
 • 10:25
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 11:10
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 2-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 99, 100-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 51, 52
 • 13:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 1-р анги
 • 14:45
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 2-р анги
 • 15:40
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 3, 4-р анги
 • 17:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 2-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 3-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 101, 102-р анги
 • 21:00
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 2-р анги
 • 22:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 3-р анги
 • 23:20
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 101, 102-р анги
 • 00:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 2-р анги

03-29

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 2-р анги
 • 08:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 26
 • 09:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 2-р анги
 • 10:25
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 28
 • 11:10
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 3-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 101, 102-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 53, 54
 • 13:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 2-р анги
 • 14:45
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 3-р анги
 • 15:40
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 5, 6-р анги
 • 17:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 3-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 4-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 103, 104-р анги
 • 21:00
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 3-р анги
 • 22:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 4-р анги
 • 23:20
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 103, 104-р анги
 • 00:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 3-р анги

03-30

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 3-р анги
 • 08:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 09:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 3-р анги
 • 10:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 29
 • 11:10
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 4-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 103, 104-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 55, 56
 • 13:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 3-р анги
 • 14:45
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 4-р анги
 • 15:40
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 7, 8-р анги
 • 17:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 4-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 5-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 105, 106-р анги
 • 21:00
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 4-р анги
 • 22:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 5-р анги
 • 23:20
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 105, 106-р анги
 • 00:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 4-р анги

03-31

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 4-р анги
 • 08:00
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 28
 • 09:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 4-р анги
 • 10:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 30
 • 11:10
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 5-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 105, 106-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 57, 58
 • 13:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 4-р анги
 • 14:45
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 5-р анги
 • 15:40
  "Нар өөд тэмүүлэгсэд" ОАК 9, 10-р анги
 • 17:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 5-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 6-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 107, 108-р анги
 • 21:00
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 5-р анги
 • 22:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 6-р анги
 • 23:25
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 107, 108-р анги
 • 00:30
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 5-р анги

04-01

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:02
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 1-3-р анги
 • 09:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 5-р анги
 • 10:20
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 1-3-р анги
 • 13:50
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 107, 108-р анги
 • 15:00
  "Цагдаагийн түүх III (Police Story III)" УСК
 • 17:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 7-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 109, 110-р анги
 • 21:00
  "Харанхуй нүх" (Sinkhole)" УСК
 • 23:15
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 7-р анги
 • 00:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 109, 110-р анги

04-02

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 4-7-р анги
 • 10:00
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 6-р анги
 • 11:20
  "Хөгжөөн дэмжигчид" ОАК 4, 5-р анги
 • 13:40
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 109, 110-р анги
 • 14:50
  "Харанхуй нүх" (Sinkhole)" УСК
 • 17:05
  "Гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр" ОАК 7-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 8-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 111, 112-р анги
 • 21:00
  "Болсон явдал" (Kahaani)" УСК
 • 23:15
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 8-р анги
 • 00:10
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 111, 112-р анги

Олон Саналтай

III/2717:10

TV9

Нууцлаг эр ОАУСК 1-р анги

III/2709:00

МҮОНТ

“Нэгэн адууны түүх” УСК

III/2718:00

МҮОНТ

“Мөнгөн мод” наадам /шууд/