07-04

 • 08:00
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 10:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "101-н нээлт" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 14:25
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 18:30
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Гол сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 20:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-05

 • 08:00
  "Гол сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 11:35
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 12:30
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 12:50
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 16:30
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Ногоон ирээдүй" хөтөлбөр
 • 19:30
  "101-н нээлт" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 21:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 22:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-06

 • 08:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 09:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Ногоон ирээдүй" хөтөлбөр
 • 10:30
  "101-н нээлт" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 14:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 19:35
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Карс энд кофе" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Гол сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 23:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-07

 • 08:00
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 08:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 10:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Карс энд кофе" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Гол сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 18:30
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 20:00
  "Ногоон ирээдүй" хөтөлбөр
 • 20:30
  "101-н нээлт" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 23:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-08

 • 08:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 09:30
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 12:30
  "101-н нээлт" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Ногоон ирээдүй" хөтөлбөр
 • 14:30
  "Карс энд кофе" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 16:25
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 17:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Ногоон ирээдүй" хөтөлбөр
 • 21:00
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гол сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-09

 • 08:00
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Гол сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 12:35
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 13:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 13:40
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 13:50
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 15:25
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Карс энд кофе" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Сая долларын суутан" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 19:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Ногоон ирээдүй" хөтөлбөр
 • 22:30
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 23:00
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

07-10

 • 08:00
  "Онцлох ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 08:25
  "Товч түүх" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 09:00
  "Инновац 2050" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Цахиурын хөндийгөөс цааш" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Дэлхийн түүх 2 цагт" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Амралтын цэнэг" тусгай дугаар
 • 11:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Прогноз" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Тусгай урилгаар" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Ногоон ирээдүй" хөтөлбөр
 • 12:30
  "Америкийг бүтээсэн автомашинууд" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Ухаалаг мөнгө" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Технологийн гайхамшиг" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Түүхийн шилдэг 10" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  "Хурдасгуур" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Ногоон хөгжил" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Гол сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Game changers" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Хүн төрөлхтний түүх" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Амралтын цэнэг" спорт дугаар
 • 18:30
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Оч" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Future of work" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Хийц" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Боломжгүйг өөрчлөх төсөл" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 20:35
  "Хувцас загварын бизнес" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Карс энд кофе" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Амжилтын замнал" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Made" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Аялагч" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монголд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Дэвид Рубенштэйний шоу" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд" нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "Америкийн суутнууд" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VII/0514:30

MN25

"Шинэ өдөр" ярилцлага

VII/0520:40

MovieBox

"Зоригтнуудын далбаа (Flags of Our Fathers)" УСК

VII/0511:00

MN25

"Шеф" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги